22.7.13

Kuru jūs esat uzģērbis?

“Kuru jūs esat uzģērbis?” Vai šis jautājums neizklausās dīvains? Tā ir, ja vien tu neesi slavenība, kura pirms kāda liela izklaides pasākuma, kā, piemēram, Akadēmijas vai “Grammy” balvu pasniegšanas ceremonijas, iet pa tā saukto “sarkano paklāju”. Tad mēs saprotam, ka šis jautājums jāsaprot kā “Kura dizainera modelēto apģērbu jūs esat šobrīd uzvilcis”. Atbildē mēs dzirdam virkni apģērba dizaineru, kuriem lieliski padodas uzlabot cilvēku ārējo izskatu, ar saviem skaistajiem tērpiem aizsedzot viņu nepilnības.

Tas nav nekāds nesens fenomens. Piemēram, Renesanes laikā tika izšķērdēti lieli līdzekļi, rīkojot kostīmu balles, kurās smalko aprindu ļaudis ieradās elegantās maskās un sarežģītos tērpos, kuri bija atstrādāti līdz pēdējai niansei. Vairumam cilvēku piemīt kopēja vēlme paslēpt sev aiz tērpiem, lai tādējādi maskētu savu patieso identitāti. Pat tādiem izdomātiem supervaroņiem no komiksu grāmatām, kā, piemēram, Supermenam, Zirnekļcilvēkam un Betmenam, ir savi īpaši tērpi.

Apģērbšanās, lai no kaut kā noslēptos, šķiet, ir dziļi iesakņojusies mūsu kolektīvajā psihē. Bērni atbrīvojas, spēlējot “pārģērbšanos”. Mums ir patīkami, kad cilvēki, ko mēs pazīstam, mūs nepazīst mūsu izvēlētā apģērba dēļ. Es atceros, kad pirms vairākiem gadiem es strādāju uzņēmumā, kurā daļa no mana darba bija ietērpties govs kostīmā un apmeklēt publiskus pasākumus. Tā kā neviens nespēja mani atpazīt, es varēju uzvesties kā āksts un justies pilnīgi brīvs.

Darbā “tērpi” var palīdzēt mums gūt panākumus. Pirms vairākiem gadiem lielos apjomos tika pārdota grāmata “Apģērbies panākumiem”, kurā biznesa un profesionālās pasaules cilvēkiem sniegti padomi, kā izvēlēties un uzvilkt apģērbu, lai iespaidotu to, kā kolēģi un klienti pret viņiem attiecas. Pienācīga izskata standarti ir ievērojami mainījušies, taču mums vēl joprojām ir tendence vērtēt cilvēkus pēc tā, kā viņi izskatās no ārienes.

Pat Bībele to apstiprina. Pirmajā Samuēla grāmatā 16:7 teikts: “… Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki; cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet Tas Kungs uzlūko sirdi."

Šajā vienkāršajā fragmentā pateiktas divas svarīgas lietas. Viens ir tas, ka bieži vien mūs var piemānīt cilvēku ārējais izskats, jo mēs nespējam saskatīt viņu iekšējos motīvus vai dzirdēt viņu domas. Kā teikts parunā: “Izskats var būt maldinošs.” Otra lieta ir tā, ka, lai gan mēs varam paslēpt sevi no citiem cilvēkiem, Dievs tāpat mūs spēj redzēt cauri mūsu “tērpiem”, un Viņš saprot, kas mēs patiesībā esam. Tāpēc Salamana Pamācībās 16:2 teikts: “Ikvienam cilvēkam viņa ceļi šķiet šķīsti, bet Tas Kungs sver cilvēka sirdi un garu.”

Taču jautājumam “Kuru jūs esat uzvilcis” ir vēl viens aspekts, par kuru lielākā daļa no mums pat neiedomājas. Svētajos rakstos minēts, ka pēc tam, kad mēs nomirsim, mums būs tiesas diena, kurā mēs dzirdēsim “Kuru jūs esat uzvilcis” līdzīgu jautājumu. Ja mēs atbildēsim “labos darbus” vai “labus centienus”, tad Bībelē teikts, ka ar to nebūs pietiekami. Tai dienā pieņemts būs tikai viens “tērps”. Turpinājumā es paskaidrošu.

Vienā fragmentā no Galatiešiem 3:26-28 teikts: “Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni. Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū.”

Citā pantā mums teikts: “jums jāatmet vecais cilvēks…, un jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā.” (Efeziešiem 4:22-24) Ir atrodami daudzi līdzīgi fragmenti, taču katrs no tiem apstiprina, ka tad, kad mēs stāvēsim Dieva priekšā un gaidīsim savu spriedumu, vienīgi tērpšanās Jēzū Kristū, drānās, ko Viņš ir darinājis priekš mums, nesīs dievišķo atzīšanu. Kuru jūs būsiet apģērbis tajā īpašajā dienā?

Autors Lens M. Allens

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013 /  www.cbmc.lv.