19.11.12

Neierobežota piedošana

Tad Pēteris, piegājis pie Viņa, sacīja: „Kungs, cikkārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan septiņas reizes?”

(Mateja 18:21)

Mācekļi pienāca pie Jēzus un jautāja, cik reižu viņiem vajadzētu piedot. Farizeji teica, ka trīs reizes un tad pietiek. Mācekļi gribēja parādīt, ka viņi kaut ko ir iemācījušies no Jēzus piedošanas, tādēļ viņi palielināja skaitu līdz septiņām reizēm. Bet Jēzus atbildēja: „Es tev nesaku septiņas reizes, bet septiņdesmit reiz septiņas.” (Mateja 18:22)

Kad ir vieglāk piedot – vai tad, kad tevi kāds apvaino pirmo vai desmito reizi? Bet kā būtu ar simto reizi? Parasti mūsu savstarpējās attiecībās pirmās reizes piedošana liek mums justies diezgan paštaisniem. Bet, ja apvainojumi atkārtojas un atkārtojas, mēs drīz vien secinām, ka izteiktā nožēla no apvainotāja puses nav bijusi īsta.

Lūkas 17:4 šī atziņa izteikta vēl skaidrāk. Jēzus sacīja, ka, ja tavs brālis „grēko pret tevi septiņas reizes dienā un septiņas reizes nāk pie tevis un saka: „Man ir žēl,” – piedod viņam.”

Un tad apustuļi sacīja savam Kungam: „Vairo mums ticību!” Tiešām, lai būtu tik piedodošiem, vajadzīgs diezgan daudz ticības!

Bet ko Jēzus mums patiesībā saka ar šīm pamācībām? Viņš vēlas, lai mēs piedotu tiem, kas grēko pret mums. Un tas ir vēl viens piemērs tai mīlestībai un piedošanai, ar kādu Dievs nāk mums pretī.

Ja savstarpējās attiecībās mēs apvainojam kādu personu, taču mums pašiem ir pietiekami garš labo darbu saraksts, tad mums varētu šķist, ka šo vienu reizi viņa ir mums piedošanu pat parādā. Bet, ja vēlāk mēs vienā dienā kādu esam apvainojuši septiņas reizes un vērsušies pie viņa ar nožēlas vārdiem, tad mēs vairs nedomājam, ka esam kaut ko pelnījuši.

Un, ja mums tiek piedots, tad skaidri saprotam, ka tas netika darīts mūsu labuma dēļ, bet gan piedevēja mīlestības un viņa labuma dēļ.

Tāda veida mīlestība un labums nāk vienīgi no Dieva. Viņš ir tās autors, un tā ir priecīga vēsts, ka Jāņa 6:37 dotajam apsolījumam nav derīguma termiņa. Arī šodien, neskatoties uz to, cik bieži jūs esat kļūdījušies, cik bieži esat grēkojuši, ja nāksit pie Viņa, Viņš jūs pieņems un neatstums.

(Autors: Moriss Vendens)