19.11.12

Kā zināt, kas jūs patiesībā esat?

No sirds pārpilnības mute runā. (Lūkas 6:45)

Vai jūs vēlētos droši zināt, vai esat kristietis vai neesat? Vai vēlētos droši zināt, vai esat patiess Kristus sekotājs vai ne? „Ak,” kāds teiks, „pierādījums tam ir jūsu labā dzīve.” Nē, tas vēl neko nepierāda. Daudzi cilvēki dzīvo labu dzīvi bez Kristus. Viņi ir – vismaz ārēji – visnotaļ tikumīgi ļaudis. Ir daudz tikumīgu cilvēku, kuri ir gatavi atdot jums pēdējo kreklu, bet tajā pat laikā nolādēt Dievu. Jūs to zināt.

Tikumība var veidoties dažādu motīvu rezultātā. Mēs varam dzīvot kārtīgu dzīvi tāpēc, ka vēlamies, lai citi mūs uzskatītu par labiem cilvēkiem, vai arī tāpēc, ka nevēlamies nonākt cietumā, vai arī tāpēc, ka vienkārši baidāmies rīkoties citādāk.

Kā lai mēs zinām, vai esam patiesi kristieši? Grāmatā „Ceļš pie Kristus” minēti divi pārbaudes principi. Par ko jums patīk runāt un par ko jums patīk domāt? (Sk. 58. lpp.) Ja ievērojat, ka daudz domājat par Jēzu un gribat par Viņu runāt, tad tas nozīmē, ka noteikti esat izturējis pārbaudi jautājumā par to, vai esat patiess kristietis.

Pirmkristiešus sauca par „kristiešiem” tāpēc, ka viņi vienmēr runāja par Kristu. „Kristus darīja tā, Kristus sacīja tā, Kristus rīkojās tā.” Un beidzot, cilvēki, kas viņus dzirdēja tā runājam, teica: „Mēs arī viņus varam saukt par kristiešiem.” Kā ļaudis nosauktu jūs, ņemot vērā to, par ko jūs visvairāk runājat? Ja jūs esat kristieši, tad jums patiks runāt un domāt par Jēzu.

Dienu no dienas turpinot raudzīties uz Jēzu, domājot par Viņa mīlestību un žēlastību un pilnīgāk izprotot upuri, kuru Viņš pienesa, dzīvodams un mirdams par mums, mēs tiksim pārvērsti. Ja Jēzus kļūs par mūsu dzīves centru, tad tas atklāsies mūsu sarunās. Mūsu domas kavēsies pie Viņa. Un, pārdomājot, ko Jēzus ir darījis mūsu labā un cik ļoti Viņš mūs ir mīlējis, mēs savā dzīvē kļūsim arvien patiesāk paklausīgi Viņam. Mūsu dzīve izmainās, kad paliekam pie Jēzus un Viņa mīlestības.

(Autors: Moriss Vendens)