12.11.12

Ieguvums nav sāpju vērts!

Pārskatot ziņu virsrakstus pēdējo divu gadu laikā, var ievērot atkārtojošos parādību – vairāki vadošie biznesa līderi un sportisti piedzīvo strauju kritumu no savām privilēģijām, bagātības un cieņas uz publisku negodu un apsmieklu.

Vai nu tie ir banku vecākie direktori, kas manipulē ar likmēm, vai vecākie investīciju direktori, kas, rekomendējot investīcijas, nonāk interešu konfliktā, vai kādas prestižas universitātes vadība, kas cenšas noslēpt nozīmīgas morālās problēmas. Viņi visi ir pazaudējuši naudas kalnus vai savu vadītāja pozīciju, vai biznesa sabiedrības respektu, vai personības brīvību dažu savu ļoti sliktu lēmumu dēļ. Pieņemot šos lēmumus, viņi iespējams domāja, ka “tiks cauri”, un neviens par to nezinās.

Ja es tagad, kad viņi ir cietuši milzīgos zaudējumus, varētu šos vadītājus nointervēt, es viņiem pajautātu, vai paredzamais un/vai reālais ieguvums bija tās cenas vērts, ko viņi ir samaksājuši vai vēl tagad maksā, vai vēl maksās. Lielākoties viņi droši vien atbildētu, ka ir pieļāvuši šausmīgas kļūdas un, ja varētu visu darīt visu no sākuma, tad rīkotos citādāk.

Biznesa vadītājiem ir tendence ticēt, ka mēs varam darīt jebko, ko vien iedomājamies, jo “tā ir MANA kompānija”. Galvenajiem izpilddirektoriem un vadošajiem direktoriem vajadzētu zināt, ka tā nav mūsu kompānija, ko mēs vadām. Tā ir Dieva kompānija, ko viņš ir piešķīris mums pārvaldīt uz īsu laika sprīdi. Kādu dienu Viņš mums prasīs atskaiti par to, ko mēs esam darījuši ar to, ko Viņš mums ir devis.

Tātad jautājums, uz kuru mums šodien vajag atbildēt ir: Kā mēs varam priekšlaicīgi sagatavoties sniegt labu atskaiti par mūsu pārvaldīšanu? Es jums piedāvāšu dažus ieteikumus, kas, manuprāt, varētu mūs uzvirzīt uz īstā ceļa:

Vai jūs būtu gatavi atklāt ikvienu detaļu no savām biznesa operācijām, ieskaitos grāmatvedības ierakstus, un ļaut lai Jēzus Kristus izvērtē katru dokumentu, procesu un darbību? Vai jūs varētu Viņam sniegt skaidru, godājamu paskaidrojumu par katru operāciju sīkumu?

Vai jūs būtu gatavi ļaut savam laulātajam draugam/laulātajai draudzenei un draugiem paskatīties kalendārā un redzēt, kur jūs pēdējo 90 dienu laikā esat gājuši, ar ko esat tikušies, un pēc tam izvērtēt jūsu nesenos telefona ierakstus, lai redzētu, kam jūs esat zvanījuši?

Vai jūs būtu gatavi ļaut jūsu mācītājam un draugiem baznīcā apskatīt visas tās interneta lapas, ko jūs          esat apskatījuši uz saviem darba vai personīgajiem datoriem?

Vai jums dzīvē ir kāds tāds cilvēks, kuram jūs gan profesionālā, gan personīgā ziņā esat atbildīgi?

Ja jūs varat atbildēt ar godīgu jā uz visiem četriem jautājumiem, tad jūs visdrīzāk esat labās attiecībās gan ar Dievu, gan ar jūsu kritiskajiem vērtētājiem. Ja nē, tad ir pienācis laiks nožēlot nepareizās darbības un atlīdzināt tiem, kuriem esat darījuši sliktu pirms piedzīvojat milzīgu kritienu. Lielākoties cilvēki piedos, ja viņi tiešām jutīs, ka mēs patiesi to domājam no sirds un esam gatavi mainīt nepareizo domāšanu un darbības.

Kādā Bībeles Vecās derības pantā rakstīts: “…tad jūs izjutīsit savus grēkus, kad tie jūs atradīs!” (Ceturtā Mozus grāmata 32:23). Tie biznesa un sporta līderi, par ko es runāju, acīmredzot tam neticēja. Taču katrā no gadījumiem viņi nāca pie atskārsmes!

Pirms jūs izlemjat dzīties pēc labuma nepareizajā veidā, apsveriet vai tas ir to sāpju, ko jūs maksimāli izjutīsiet, vērts.

Autors: Leins Kreimers

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012 /  www.cbmc.lv.