14.5.12

Devīgums un mūsu nolūki

Seta Godina grāmatā “Linchpin” ir lieliska nodaļa, kurā stāstīts par devību un kurā ir iekļauti arī fakti no Bībeles. Tomēr šis izcilais autors piedāvā citādāku perspektīvu, kā būtu jāizpaužas devīgumam. Viņš mudina vadītājus dot nevis materiālā izteiksmē, bet gan ar saviem talantiem.

Godins iedala cilvēkus trīs kategorijās. Pirmā sastāv no tiem, kas vēlas tikai saņemt. Otrajā kategorijā ir tie, kas ir devīgi, taču ir skaidrs, ka viņi arī pretī gaida daudz. Turpretī trešā kategorija ir devīgi cilvēki, kas tādi ir vienkārši, jo viņiem tas patīk un viņiem rūp, kā būtu jums vislabāk.

Iepazīstoties ar Godina novērojumiem, es sapratu, ka nokļūt otrajā kategorijā ir ļoti viegli. Mēs varētu dot, izmantojot savus talantus un prasmes, tomēr pie sevis tai pašā laikā domāt: “Kāds man no tā labums?”

Tieši tāpēc Bībele vairākkārt apstiprina, ka Dievam interesē gan tas, ko mēs darām, gan tas, kāpēc mēs tā darām, arī mūsu labajos darbos un žestos. Kā māca Salamana pamācībās 16:2 : "Ikvienam cilvēkam viņa ceļi šķiet šķīsti, bet Tas Kungs sver cilvēka sirdi un garu."

Citur varam lasīt – lai gan ārējie faktori var apmānīt mūs, Dievs saprot to, kas notiek iekšienē: “…Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki; cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet Tas Kungs uzlūko sirdi.” (1. Samuēla 16:7)

Tikai daži spēj pielīdzināties standartiem, ko uzstādījis uzņēmējs un izgudrotājs R. G. Leturno, patiesi labsirdīgs devējs. 20. gadsimta 20. līdz 60. gados viņš izstrādāja un pārdeva lielu daļu no pirmajām zemes rakšanas iekārtām. Leturno kļuva atpazīstams un izslavēts – lieliskais milzīgo iekārtu, kas spēj mainīt ainavas, ieviesējs. Neskatoties uz visiem viņa biznesa sasniegumiem, viņa devības reputācija bija pat vēl lielāka. Savu talantu izmantošana, lai palīdzētu citiem, deva viņam prieku.

Gadiem ilgi Leturno piekopa to, ko varētu saukt par “apgriezto drusciņu” – viņš atdeva labdarībā 90% no saviem ienākumiem, kamēr pats dzīvoja no palikušajiem 10%, tā vietā, lai noziedotu tikai 10%, ko daudzi uzskatā par bībelisko “drusciņu”. Viņš ar prieku noskatījās kā miljoniem dolāru caur viņa biznesu aizplūda labdarībā, lielākā daļa no tā visa – pa visu pasauli kalpošanās, lai palīdzētu apmierināt gan garīgās, gan fiziskās vajadzības.

2. Vēstulē Korintiešiem 8:7 mācīts: "Bet, tā kā jūs esat sekmēm bagāti visās lietās: ticībā, vārdā, atziņā, visādos centienos un savā mīlestībā uz mums, tad esiet bagāti arī šinī labdarības lietā." Neskatoties uz Leturno atzīstamajiem sasniegumiem uzņēmējdarbībā, daudzi, iespējams, viņa vārdu nezina. Tomēr kaut gan viņš nomira 1969. gadā, es varu garantēt, ka daudzi cilvēki jūt labumu no Leturno devības vēl šodien. Neskaitāmas organizācijas un institūcijas, ko viņš laika gaitā atbalstījis, turpina savu vērtīgo darbu arī šodien. Tieši tas un nevis viņa radītās iekārtas ir viņa nozīmīgākais mantojums.

Ļaujiet man jums uzdot dažus svarīgus jautājumus:

Vai jūs esat pēdējā laikā domājuši par saviem nolūkiem? Pat ja jūs esat devīgi gan ar saviem talantiem, gan finansiālajiem resursiem, vai jūs to dodat pareizo iemeslu vadīti?

Kāda mantojuma dēļ atcerēsies jūs?

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012 /  www.cbmc.lv.