2.6.09

LAI KO ARĪ TU DARI – NEPADODIES!

 

Rakstnieks Oskars Vailds kādreiz rakstīja:

Pieredze ir apzīmējums, ko ikviens piešķir savām kļūdām.”

Lai arī Vailda novērojums atklāj, ka cilvēks vienmēr atrod attaisnojumu savām darbībām, tomēr tas atklāj arī citu patiesību: “Kļūdīšanās ir iespēja gūt vērtīgu mācību.”

Neveiksmi reti ir viegli pieņemt, un bieži vien tā atņem drosmi. Ciešot neveiksmi, mēs sastopamies ar kārdinājumu padoties. Bet neveiksmes ir tikpat dabiskas kā elpošana. Piedzīvojot neveiksmi, mums ir jāgriežas atpakaļ sākuma punktā un jāsāk no jauna, cerībā uz izdošanos nākamajā mēģinājumā vai arī kādā no turpmākajiem.

Ja padomāsiet dziļāk, tad ikvienam no mums ir pieredze kā “atgriezties” pēc neveiksmes. Padomājiet par šo:

·         Mēs visi esam krituši, pirmo reizi mēģinot iet.

·         Katrs no mums, mēģinot pirmo reizi peldēt, ir grimis.

·         Katram no mums ir bijušas grūtības, mācoties burtus un rakstot vārdus.

·         Sportojot, vairums no mums, pirmo reizi sitot vai sperot pa bumbu ir „nopūdelējis”.

Roulands Hasejs Makī (Rowland Hussey Macy), pirmā lielveikala dibinātājs ASV, piedzīvoja septiņas neveiksmes, līdz viņa veikals guva panākumus Ņujorkā. Britu rakstnieks Džons Krīsijs (John Creasey) kā jaunais rakstnieks saņēma 743 atteikumus, kam sekoja veiksmīga karjera ar vairāk nekā 600 krimināl- un mistēriju stāstiem.

Kā jūs tiekat galā ar neveiksmēm? Vai bailēs no neizdošanās zaudējat drosmi izdarīt vēl vienu mēģinājumu? Vai pieņemt lēmumu atkārtot mēģinājumu ar stingru apņemšanos gūt panākumus?

Uzklausiet lielisku Pola S. (Paul S. Rees) padomu:

Dievs var mūsu neveiksmes pārvērst panākumos; Dievs var mūsu bailes pārvērst drosmē; Dievs var mūsu aizspriedumus pārkausēt mīlestībā; Viņš var paņemt mūs, kad esam pilnībā atteikušies no Viņa un saviem pienākumiem, un aizsegt ar Savu glābjošo roku; Viņš var vēlreiz atgriezt mūs pie uzdevuma, kurš mums licis saraukt pieri, lai mēs pārspētu pretinieku.”

Mēs neesam vieni mūsu neveiksmēs. Vienmēr atcerieties, ka mēs neesam izolēti arī neveiksmju brīžos. Grūtību brīžos atcerieties šos vārdus:

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!” (Jesajas 41:10).

Neveiksmes var padarīt mūs labākus. Pareiza reakcija uz neveiksmēm un kļūdām ir svarīgāka nekā ilgas pūles gūt panākumus. Tās palīdz mums veidoties par labākiem cilvēkiem, attīstot spēcīgu un elastīgu raksturu. Bībelē teikts:

Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caurcaurim un jums nebūtu nekāda trūkuma.” (Jēkaba 1:2-4).

Ticība mūs vada cauri neveiksmēm. Ticiet – ne tikai sev un savām spējām, bet daudz svarīgāk – Dievam, kurš kontrolē apstākļus. Lūk, ko Dievs pasludina Jeremijas 29:11-

Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.”

Autors: Roberts D. Fosters

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2009 / www.cbmc.lv