24.6.09

Uzticama vadība

Tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus: šis ir tas ceļš, staigājiet pa to! - kaut jūs arī ietu pa labi vai novērstos pa kreisi” (Jesajas 30:21)

Tev vajadzīgs nemaldīgs Padomdevējs, tāds, kurā baumas nespēj modināt aizspriedumus, tāds, kura spriedumu neiespaido aprobežoti uzskati. Ja tev paveras ceļš uz vienu vai otru pusi, tu pats to nespēj izšķirt, vai tev pa to jāiet, vai no tā jāizvairās, un neviens mirstīgs cilvēks tev to nepateiks.

Varbūt tavā priekšā kāds ceļš it kā aizveras; varbūt tāpēc, lai tu pagrieztos un ietu citā virzienā, bet varbūt tāpēc, lai pārbaudītu tavas apņēmības nelokāmību. Nevienam nav dota gudrība, lai to pateiktu. Tev vajadzīgs Vadonis, mirstīgai acij nesaskatāms spēks, kas spēj spriest par taviem motīviem, taviem nolūkiem un tavas sirds domām, lai tevi vadītu pa tev ejamo ceļu. Zvaigzne (..) vadīs tevi pa taviem ceļiem, ja tu tikai tai sekosi.

Tu nekad neesi viens. Tu nekad neatrodies tādā vietā, kur nebūtu neviena cita, kas par tevi interesētos. Mūsu Debesu Tēvs atdeva savu Dēlu, lai Viņš mirtu tavā vietā. Golgatas krusts liecina, ka Viņš ir dziļi ieinteresēts tavā labklājībā. Dieva Dēls ir tevi atpircis, un tevis dēļ tiek pienestas daudzas lūgšanas.

Ja tu domāsi pareizi un rīkosies pareizi, tad viss būs labi. Ja tu lūgsi Dieva palīdzību, tu nelūgsi velti. Kungs darbojas dažādos veidos, lai iegūtu tavas sirds uzticību. Ne par ko Viņš nepriecājas vairāk, kā par tavu nastu atvieglošanu. Meklē pie Viņa spēku un gaismu, un Viņš devis solījumu, ka tu atradīsi laimi savai dvēselei. Ja tev atraisīsies sirds un balss lūgšanai, tad Viņš noteikti tevi dzirdēs, un būs rokas, kas sniegsies uz leju, lai tevi glābtu. Mums ir Dievs, kas dzird lūgšanas, un, ja neviens līdzeklis nelīdz, Viņš ir tavs patvērums, tavā tuvumā esošā palīdzība...

Ja tu iesi pie Dieva ar pazemīgu, ticīgu sirdi, meklējot vadību savā neizpratnē, tad tu vari nodot savu lietu Viņam. Lai Viņa solījumi nepiepildītos, jāzūd debesīm un zemei. (..) Paturi bērna neviltoto uzticību un nāc pie Jēzus ticībā, kas neļaujas atbaidīties. Uzticies Kungam no visas sirds un tava paļāvība tevi nekad nepievils, nekad tā nepavērsīsies pret tevi!

(Autors: Elena Vaita, fragments no vēstules)