28.1.09

ATTĪSTIET KREATIVITĀTI

Zinātnieks un Nobela prēmijas laureāts Alberts Einšteins esot teicis: “Nevienu īstu problēmu nevar atrisināt tajā pašā domāšanas līmenī, kurā mēs bijām, šo problēmu radot. Jums jāiemācās domāt jaunā veidā – nepieciešams paradigmas pārslēgs.”

Agrākās Padomju Savienības līderi to aptvēra, kad atklāja, ka, vienkārši uzcītīgāk mēģinot panākt vecās komunistiskās sistēmas darbošanos, nekas nesanāk. Bija nepieciešama pilnīgi jauna paradigma, jauns domāšanas veids un pieeja problēmām.

Esmu novērojis, ka individuālā līmenī tas notiek, kad cilvēki „iestieg” dzīvē, kas parasti ir ierobežotas domāšanas rezultāts: viņi problēmas novērtē, balstoties uz pieņēmumiem, kuri ir novecojuši. Viņi vēlas pielietot risinājumus, kuri ir bijuši efektīvi pagātnē, atsakoties atzīt, ka, lai kāds arī būtu cēlonis, šīs metodes vairs nedarbojas.

Dzīve nepārtraukti iesaista problēmu risināšanā. Kreativitāte ir atslēga risinājumam, kā no punkta A nokļūt punktā B, ja jūs nekad to neesat darījuši iepriekš. Tas ir jaunu ideju ģenerēšanas akts. Bez kreativitātes jūs riskējat novecot mūsu strauji mainīgajā darījumu pasaulē, kura, šķiet, sevi nepārtraukti atjauno.

Pretēji populārajam uzskatam, kreativitāte nav nekas mistisks. Nav nekādas slepenās receptes. Tās pamatprincips ir divu vai vairāku zināmu ideju kombinācija jaunā veidā, tādējādi radot jaunu, citu ideju. Tam ir nepieciešamas iemaņas, bet šīs iemaņas ir iespējams attīstīt un iemācīties tās pielietot, kad nepieciešams. Tā sākas ar saprašanu. Gudrs cilvēks vienmēr ir atvērts jaunām idejām. Patiesībā viņš tās meklē.” (Salamana pamācības 18:15; tulkots no angļu val.).

PIECI PUNKTI, KURI JĀAPLŪKO JAUNRADES PROCESĀ:

PROBLĒMA JĀDEFINĒ SKAIDRI. Kas ir nepareizi? Vai arī, kas ir tā problēma, kuru jūs cenšaties atrisināt? Esiet pēc iespējas precīzi. Neskaidri definētas problēmas ir grūtāk atrisināt, jo grūti noteikt, ko īsti nepieciešams izdarīt. Vai problēma ir ražošanā... mārketingā... merčendaizingā ... vai menedžmentā?

UZSTĀDIET KONKRĒTU MĒRĶI. Ko jūs vēlaties sasniegt?

ĢENERĒJIET PĒC IESPĒJAS VAIRĀK IDEJU. Jo lielāks ideju skaits, jo labāk. Piespiediet sevi uzrakstīt vismaz 10. Pieaiciniet palīgā citus, sarīkojiet „prāta vētru.” Padariet šo procesu jautru. Atļaujiet sev būt cietsirdīgam. Izaiciniet pieņemtos likumus, uzskatus. Esat kā „norāvies no ķēdes”, aizliedziet lietot tādas frāzes kā: „Bet mēs nekad agrāk tā neesam darījuši.” Izmantojiet intuīciju. Uzdodiet daudz jautājumu. Uz mirkli aizmirstiet realitāti. Lietojiet neprātīgas asociācijas, lai stimulētu citādāku domāšanu. Piemēram, pajautājiet: „Kā šī problēma var būt tik liela kā zilonis?”

SAŠAURINIET IDEJU SKAITU LĪDZ VIENAI - VISLABĀKAJAI. Kad esat saģenerējuši tik daudz ideju, cik iespējams, tad jāpaveic liels darbs, tās izvērtējot. Vienu pēc otras atsijājot tās, kuras neļaus sasniegt jūsu mērķi, un izvēloties vienu, kura to nodrošinās.

RĪKOJIETIES! Rīkojieties tūlīt. Dodieties ceļā. Daudzi pasaules veiksmīgākie cilvēki savus panākumus guvuši, realizējot tikai vienu izcilu ideju.

(Autors: Dr. Riks Vorens; Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2008 / www.cbmc.lv )