29.10.13

Septiņi soļi disciplinētai investēšanai

Investēšanā iemācīties to, ko vajadzētu darīt, ir relatīvi viegli. Kā saka, tā nav raķešu zinātne. Taču darīt tā, kā vajadzētu darīt, var izrādīties pārsteidzoši grūti.

Finanšu investīciju pasaulē ir viena svarīga īpašība, kas nodala labākos profesionāļus no mums pārējiem – emocionālā paškontrole. Mūsu emocijas reaģē uz ziņām un notikumiem tirgū veidos, kas liek mums darboties nepareizajā mirklī. Teorētiski, ja runa ir par akciju tirgu, ikviens no mums vēlas "lēti pirkt un dārgi pārdot", taču emocionālā ziņā ir grūti izdarīt abējādi. Pieredze rāda, ka lielākā daļa investoru dara otrādāk.

Kad tirgus sasniedz vēsturiskos augstākos punktus, mēs esam optimistiski noskaņoti un negribam neko pārdot, domādami, ka sagaidāmi vēl lielāki ienākumi. Un kad tirgus ir zemā līmenī, mūsu darbību diktē negatīvās emocijas. Pieaug bailes, mūsu nedrošības sajūta, un investori izvēlas nerīkoties nemaz.

Manā publikācijā "Sound Mind Investing" mēs nerekomendējam mēģināt pirkt un pārdot tirgus maksimuma un minimuma punktos. Mēs to pieminam tikai tāpēc, lai uzsvērtu nepieciešamību praktizēt pašdisciplīnu, lai spētu pārvarēt savas emocijas un menedžēt savu naudu efektīvi. Šeit būs daži ieteikumi tam, kā pilnveidoties šajā jomā:

Esiet pazemīgi. Saprotiet, ka "zem saules nav nekā jauna" un ka Dieva Bībelē sniegtās norādes ir sevi apliecinājušas kā praktiskas un efektīvas esam. Ir droši sekot tām prioritātēm un vadlīnijām, ko Viņš ir sniedzis mūsu aizsardzībai. Izvairieties būt vairāk pārliecināti par savām domām nekā Viņš.

Esiet apzinīgi. Redziet sevi kā atbildīgo par resursiem, ko Dievs jums devis. Saprotiet, ka pārmērīgi riski apdraud Viņa bagātību. Kā Kristus sekotājiem finanšu investīcijas nav domātas tikai mums vieniem pašiem – mums vajadzētu censties atbildīgi palielināt savus līdzekļus, lai varētu būt devīgāki.

Esiet gatavi. Savai investīciju stratēģijai izstrādājiet rakstisku plānu, kurā atspoguļojas jūsu personiskie mērķi un vēlamais riska līmenis. Saprotiet, kā viss kopā sader un kāda katrai lietai ir daļa. Tad pirkšanas un pārdošanas procesā vadieties tikai un vienīgi pēc sava plāna. Rosiniet, ne tikai reaģējiet.

Esiet prātīgi. Pārņemtība ar lielu peļņu var nest draudus. Kā teikts 1. Timotejam 6:9-10: “Bet, kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazušanā. Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība...” Esiet prātīgi savās finansiālajās ambīcijās. Skaidrs, ka nekas nerada lielākus zaudējumus kā mantkārība.

Esiet dažādi. Pārliecinieties, ka jūsu plāns ir sadalīts vairākās daļās. "... sadali to pa septiņiem, pat astoņiem braucieniem, jo tu nezini, kāda nelaime var notikt virs zemes" (Salamans Mācītājs 11:2). Koncentrējot resursus vienā vai divās iespējās, var gūt lielāku peļņu, taču tāpat var arī gūt milzīgus zaudējumus. Atturoties no vēlmes koncentrēt savus ieguldījumus, jūs garantēsiet to, ka neviens zaudējums nespēs jūs izpostīt.

Esiet pacietīgi. Ņemot piemēru no Jēzus “līdzības par talentiem” (Mateja 25:14-30), kur meistars bija "ilgu laiku" prom – izstrādājiet ilgtermiņa stratēģiju, uzsverot bagātības vairošanu lēnām. Tas ļauj jums tikt galā ar augšup un lejup ejošajiem tirgus cikliem. Laiks ir spekulanta ienaidnieks un investora draugs.

Esiet atbildīgi. Parādiet savu plānu savam laulātajam/ai vai uzticamam draugam, kristietim, un pārskatiet to kopīgi ar viņu ik pa ceturksnim, lai varētu redzēt, cik uzticīgi jūs tam sekojat. Vēlme spert soļus ārpus stratēģijas tiks ierobežota, saprotot, ka viņi redzēs, cik atbildīgi jūs esat.

Šo soļu ievērošanā palīdzēs jums būt pārliecinātiem par to, ka jūs godājiet to Kungu un Viņa prioritātes, atrodot balansu starp tirgus riskiem un atalgojumiem. Kā Dievs teicis Psalmos 32:8,10: "Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā, Es pār tevi turēšu nomodā Savu aci….”

Autors: Ostins Priors

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013 /  www.cbmc.lv.