7.5.13

Jums nevajag darīt visu pašiem

Viscaur ASV vidējos rietumos un lauksaimniecības reģionos pasaulē atskan traktoru rūkoņa, jo ir sācies to ikgadējais ceļojums uz laukiem. “John Deere”, “Ford”, “New Holland”, “Massey Ferguson” traktortehnika sēs kukurūzu, kviešus, sojas pupiņas, kokvilnu un vēl dažnedažādas labības sēklas. Pēc tam atkarībā no laika apstākļiem irigācijas sistēmas gādās par lauku apūdeņošanu.

Ko lauksaimnieks dara, kad tas ir paveikts? Ja neskaita mēslošanu un pesticīdu izmantošanu, viss, kas viņam atliek, ir vienkārši skatīties un gaidīt. Jānotiek kam tādam, ko lauksaimnieks pats nespēj izdarīt, ko viņš nespēj kontrolēt vai citādi ietekmēt. Sēklai ir jāuzdīgst un jāsāk augt. Lai cik ļoti fermeris to gribētu, viņš nespēj piespiest sēklu augt.

Bībelē, Jaunajā Derībā, apustulis Pāvils izskaidroja šo faktu garīgā veidā, sakot: "Es dēstīju, Apolls aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai!" (1. Korintiešiem 3:6)

Tie no mums, kas dzīvo lielākoties uz pakalpojumiem orientētā ekonomikā, kur mums pašiem vajag izdarīt nepieciešamo, lai panāktu rezultātu, nekad kā nopietnu opciju neuztver vienkāršu skatīšanos un gaidīšanu. Tirgus piekrišanu dod tiem, kuriem ir rezultāts. Lai arī, iespējams, mēs piekristu Pāvila loģikai, viņa vārdi šķiet dīvaini un ievērojami novecojuši, jo mums ir ļoti attāla tā uz lauksaimniecību balstītā ekonomika, kas bija mūsu senčiem.

Iespējams, ir pienācis laiks, lai tā vietā, lai izmisīgi skraidītu apkārt savās darba, biznesa, personīgās dzīves gaitās, mēs izmantotu kādu no Bībelē atrodamajām patiesībām, lai atgūtu saprātu un piezemētības sajūtu un saprastu, ko varam un ko nevaram izdarīt. Pāvila teiktais šai pašā nodaļā sniedz apgaismību šim visam:

Dievam mūs nevajag. "Tamdēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs…" (1. Korintiešiem 3:7).

Tomēr, Dievs izvēlas mūs izmantot un Viņam tas patīk. "Kas tad ir Apolls, un kas ir Pāvils? Tik kalpi …" (1. Korintiešiem 3:5)

Dievs mums sniedz iespējas kalpot Viņam un citiem un piedalīties Viņa dievišķajos plānos. "… Ikviens tā, kā Tas Kungs viņam devis." (1. Korintiešiem 3:5)

Bieži vien, savas nedrošības vai lepnuma vadīti, mēs vēlamies gūt atzinību: “Es to izdarīju!” Tomēr ir svarīgi, lai šīs patiesībās mūsos dziļi nosēžas un mēs neizjustu vēlmi pieteikties, ka mēs to izdarījām, vai nejustu vēlmi visu kontrolēt. Tā vietā mēs varam pazemīgi akceptēt to lomu, kas mums ir iedota, lai vienkārši palīdzētu Dievam tajā, ko Viņš dara ar pasauli ap mums.

Atcerieties “Super Bowl” reklāmu, kurā mazs puika skraidīja pa māju Dārta Veidera kostīmā, cenzdamies izmantot “Spēku”? Neskatoties uz viņa pūliņiem un apņēmību, nekas nenotika ne ar žāvētāju, ne suni, ne lelli. Tad viņš pacēla savas rokas pret pie mājas stāvošo tēta automašīnu, un gaismas nomirkšķinās un motors sāk rūkt, pateicoties maza bērna sajūsmai un tēta, kurš no virtuves skatījās un ar pulti iedarbināja mašīnu, vēlmei spēlēties.

TV reklāmā tēvs bija tas, kurš iejaucās. Dievs ir tas, kurš daudz plašākā un pamatīgākā veidā ir cieši saistīts ar to, lai viss notiktu. Bībelē tas ir skaidri apstiprināts. Jēzus saviem sekotājiem teica: "… Bez Manis jūs nenieka nespējat darīt " (Jāņa 15:5) Vēlāk arī apustulis Pāvils sacīja: “Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.” (Filipiešiem 4:13)

Autors: Roberts D. Fosters

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013/  www.cbmc.lv.