11.3.13

Spilgtas idejas – dažkārt no negaidītiem avotiem

Saskaņā ar respektablā izdevuma “Wall Street Journal” rīcībā esošajiem datiem, uzņēmumos ieteikumu „pastkastes” arvien biežāk aizvieto tiešsaistes ideju iesūtīšanas sistēmas. Šīs sistēmas saņem idejas ne tikai par to, ko mainīt, vai jaunām iniciatīvām, bet arī sniedz iespēju darbiniekiem komentēt kolēģu  priekšlikumus un par tiem balsot.

“PricewaterhouseCoopers” izveidoja mājas lapu ideju menedžmentam, kurā kopumā tika iesūtīti 3300 jauni priekšlikumi. Lai arī konsultāciju firma pagaidām ir ieviesusi tikai 140 no tiem, tas tai ir palīdzējis ietaupīt simtiem tūkstošus dolāru.

Ironija saskatāma tajā, ka lai vērtētu uzņēmuma darbību, sistēmas un citus faktorus, kas ietekmē ienākumus un izdevumus, izpildvara ļoti bieži meklē palīdzību no ārpuses, taču neiesaista šajā izvērtēšanas procesā tos, kas atrodas iekšienē, un kuri vislabāk to pārzina. Parasti darbinieki firmas produktus un procesus saprot labāk nekā konsultanti, jo viņi ar tiem saskaras katru dienu. Neskatoties uz to, daudzas organizācijas nekad nevēršas pēc priekšlikumiem pie sava personāla.

Pirms vairākiem gadiem ražotāji veidoja “kvalitātes lokus”, ar kuru palīdzību darbinieki, kuri varētu tikt visvairāk ietekmēti, varēja sniegt savu artavu pieņemtajos lēmumos un risinājumos. Daudzos gadījumos tas sniedza ievērojamu ieguldījumu efektivitātē un ekonomijā.

Tas nenozīmē, ka jums ir nepieciešamos izveidot kvalitātes lokus savā kompānijā, taču mērķtiecīga komunikācija ar darbiniekiem, lemjot svarīgas organizācijas un menedžmenta stratēģijas, var nest lielas dividendes. Ir tāds teiciens, ka dažreiz ir grūti atšķirt mežu no kokiem, taču būtu gudri laiku pa laikam konsultēties ar tiem, kas ir vislabāk pazīstami ar “kokiem”.

Bībelē ir daudz rakstīts par šādu pieeju biznesam:

Neesiet pārāk lepni, lai konsultētos ar citiem. Daži direktori vai menedžeri uzskata, ka tā kā viņi ir vadošajos amatos, viņiem vajadzētu būt atbildēm uz visiem jautājumiem. Nav tādu noteikumu, kur tā būtu rakstīts, un gudri vadītāji mudina sev pakļautos izpaust savu skatījumu. Salamana pamācībās 12:15 mācīts: "Neprašam šķiet viņa ceļš taisns viņa paša acīs, bet gudrība mīt tanī, kas uzklausa padomu."

Esiet gatavi ieklausīties vairākos avotos. Ir daudz veidu, kā iegūt vērtīgu padomu biznesa plānošanas jautājumā vai pieņemot svarīgu lēmumu, sākot no ideju iesūtīšanas sistēmām, beidzot ar darbinieku sapulcēm. Ja mēs izmantojām visas iespējas, lai gūtu idejas, tad panākumu iespējamība ir krietni lielāka. “Kur padoma nav, tur nodomus neizved galā, bet, kur ir daudz padomdevēju, tur tie piepildās.” (Salamana Pamācības 15:22)

Novērtējiet to, ko varat dabūt sava personāla ietvaros. Bieži vien konsultantu domas uzskata par svarīgākām, jo viņiem ir objektīvs skatījums uz visu notiekošo. Taču labai vadībai nepieciešams pareizi pielietot to, ko mums sniedz mūsu kompānijas darbinieki, tas ir, viņu domas, pieņemot kritiskus lēmumus un dažādus jauninājumus. „Jēzus uz tiem sacīja: "Pravietis nekur nav mazāk cienīts kā savā tēvu zemē un savās mājās."” (Mateja 13:57)

Novērtējiet sava personāla gudrību. Ja jūs padarīsiet procesu vieglu un atvērtu visiem, tad viņiem varētu būt tādas idejas, kas varētu jums palīdzēt ietaupīt tūkstošus.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013 /  www.cbmc.lv.