10.3.13

Evaņģēlija vienkāršība

Bet, kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros; un, kas nespēcīgs pasaulē, to ir Dievs izredzējis, lai liktu kaunā stipros; un, kas pasaulē zems un nicināts un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu tos, kas ir kas, lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā! Pateicoties Viņam, jūs esat vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu, lai būtu, kā ir rakstīts: „Kas lielās, tas lai lielās ar to Kungu.”” (1. Kor. 1:27-31)

Es esmu priecīgs, ka mums apsolīta gudrība, jo evaņģēlija vienkāršība ir grūti izprotama. Viens no izpratnes grūtību iemesliem ir vienkāršība. Mēs ilgu laiku esam meklējuši ko dziļu un teoloģisku, lai gan īstā patiesība ir pavisam vienkārša. Un Dievam mums reizēm ir jāpalīdz saprast cik vienkārša tā ir.