10.12.12

Rupjš un ass… vai arī cieņpilns?

Šķiet, ka neiejūtīga un necieņas pilna attieksme mūsdienu darba vietās jau ir izplatījusies kā epidēmija, tomēr dīvainā kārtā ļoti bieži šāda uzvedība tiek atstāta nesodīta. Dažreiz par to pat atalgo!

No prestižajā “Wall Street Journal” rakstā minētā pētījuma rezultātiem izriet, ka darba devēji bieži darbiniekiem, kas ir rupji un īgni, maksā vairāk. Pētījums atklāja, ka patiesībā tie darbinieki, ar kuriem ir grūti sastrādāties, nopelna vidēji par 18% vairāk nekā viņu laipnie kolēģi. Iedomājieties – investēt algās, nodokļos, apmācībā, kā arī ievērojamu daļu sava laika darbiniekos, lai viņi asi uzbļautu jums personāla sapulcē un aizcirstu durvis aiz sevis aizejot.

Neskatoties uz šo potenciālu šķeļošu iespaidu uz uzņēmumu, ko šie darbinieki varētu atstāt, daži direktori atļauj šiem biedējošajiem un valdonīgajiem cilvēkiem ar sevi manipulēt. Taču ko viņi upurē? Cits pētījums parāda, ka īgni darbinieki var likt organizācijai maksāt vēl vairāk. Nelaipnā attieksme bieži vien rezultējas lielākā darba spēka nomaiņā. Iemesls var būt tāpēc, ka darbinieki nevar paciest ieilgušo konfliktu; citi varbūt zaudē respektu pret vadību, jo viņi nespēj noturēt pienācīgu disciplīnu uzņēmumā.

"Nekod rokā, kas tevi baro” ir sens teiciens, ko der atcerēties. Darba devējiem ir visas tiesības jums pateikt, ka strādāt viņu kompānija ir jūsu privilēģija, nevis tiesības, ka egoistiska un rupja attieksme netiks pieļauta.

Ja jūs esat darba devējs, tad droši vien labāka izvēle būtu nolīgt cilvēkus, kas ir laipni un respektē citus. Darba devējam vajag uzmanīties no riska, ka kāds ar savu iebiedēšanu izkaro sev lielāku algu, nekā būtu pelnījis savas rupjās attieksmes dēļ, pat tad, ja tas prasa viņu ieguldītās vērtīgās spējas un talantu. Darbinieki, kas saasina attiecības organizācijā un nerespektē citus savus kolēģus, laikam ritot, kļūst destruktīvs spēks ikvienam.

Tieši tāpēc, nolīgstot jaunus darbiniekus, svarīgi būtu ne tikai izvērtēt viņu darbību, bet arī to, kā viņi respektē citus un kā spēj sadarboties. Gudrs vadītājs meklē un paaugstinās tos, kas ciena citus un parāda cilvēcību, saskaroties ar citiem. Šeit ir daži principi, ko Bībeles Jaunajā Derībā piedāvā apustulis Pēteris:

Respektu vajadzētu izrādīt vienmēr. Izrādīt uzmanību un sapratni vajadzētu pret visiem, neskatoties uz to, kāds ir personas stāvoklis organizācijā vai viņu uztveri par to, kas ir cieņas izrādīšana. "Turiet visus godā, mīliet brāļu saimi, bīstieties Dievu, godājiet valdnieku " (Pētera 1. vēstule  2:17).

Respektam pret autoritāti nevajadzētu būt brīvai izvēlei. Daži cilvēki saka: “Es respektēšu tikai tos, kas to izpelnīsies.” Tomēr, no Bībeles perspektīvas raugoties, cieņu vajadzētu izrādīt, neskatoties uz to, ko otrs cilvēks dara. "Kalpi, paklausiet saviem kungiem visā bijībā, ne vien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem. Jo tā ir žēlastība, ja kāds savas dievapziņas dēļ panes bēdas, netaisnību ciezdams " (Pētera 1. vēstule  2:18-19). Vārds “kalpi” varbūt neattiecas uz 21. gadsimta darba vietu, taču tās attiecības, par ko Pēteris runā, attiecas arī uz darba devēju un darba ņēmēju.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012 /  www.cbmc.lv.