4.6.12

DPS

Kuri izgudrojumi, jūsuprāt, ir atstājuši lielāko iespaidu uz cilvēci? Būtu neiespējami sastādīt sarakstu ar tiem, kaut ko neizlaižot, bet noteikti tāda saraksta augšgalā būtu tādi izgudrojumi kā elektriskā spuldzīte, automobilis, lidmašīna, sintētiskā šķiedra, dators, internets, telefons. Iespējams, jūs varat iedomāties vēl vairākus citus, taču es šo uzskaitījumu gribētu papildināt ar vienu nesenu ierīci – globālās pozicionēšanas sistēmu jeb GPS.

Cilvēkiem, kam grūti iegaumēt virzienu, cilvēkiem kā es, GPS ir Dieva dāvana. Ja jūs man 10 reizes jau būtu snieguši norādes par to, kā nokļūt kaut kur, tad ļoti iespējams, ka arī 11. reizē man vajadzēs jums jautāt atkal. Man nezināma iemesla dēļ mans prāts nespēj iegaumēt lineāru informāciju kā, piemēram, kā nokļūt līdz kādai vietai, ko es bieži neapmeklēju. Tāpēc GPS ir lielisks palīgs, it sevišķi, ja gadās braukt pa kādu nepazīstamu pilsētu.

Ir novērots, ka vīrieši īpaši negribīgi vaicā pēc norādēm – viņi uzskata, ka sasniegt galamērķi bez citu cilvēku vai tehnoloģiju palīdzības, ir svarīgi viņu pašlepnumam. Savukārt man tas liekas bezjēdzīgi. Ja jūs gribat ierasties kādā konkrētā vietā, kāpēc nemēģināt to izdarīt, izmantojot labāko, ātrāko ceļu?

Kā būtu, ja GPS būtu pieejamas kartes mūsu ikdienas dzīves bieži vien sarežģītajiem un neparedzamajiem nostūriem, jautājumiem, kā: Kāda profesija man būtu vispiemērotākā? Vai tagad ir piemērots laiks, lai mainītu darbu? Ko mēs varētu izmainīt uzņēmuma darbībā, lai pielāgotos mainīgajam tirgum? Kad man veikt investīcijas? Kur ir tā svarīgā personāla daļa, ko mēs meklējam? Kā vislabāk sabalansēt personīgo dzīvi ar darbu? Kā izkļūt no parādiem?

Patiesībā tāda “ierīce” pastāv. Mēs to pazīstam kā Bībeli. Mēs to varētu arī saukt par DPS – Dieva pozicionēšanas sistēma. Ļaujiet man paskaidrot:

Ticiet “ceļvedim”. Izmantojot GPS mašīnā, tas vislabāk palīdz tad, ja mēs ticam tā norādītajam virzienam ceļā uz galamērķi. Laiks un pieredze man ir iemācījuši, ka Dievs vēlas būt mūsu ceļvedis dzīvē. Pirms pāris gadiem es iemācījos šo pantu, ko izmantoju kā atgādinājumu tam: “Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.” (Salamana pamācības 3:5-6)

Esiet gatavi mainīt virzienu. Braucot mašīnā, ja mēs nepareizi nogriežamies, varam dzirdēt no GPS izskanam vārdu “pārrēķināšana”. Tad ierīce koriģē norādes, lai noturētu mūs ceļā uz galamērķi. Līdzīgā veidā, ja mēs esam gatavi ticēt Viņam, Dievs palīdzēs mūsu dzīvē, izlabos mūsu lēmumus un pielāgos mūsu plānus tā, lai mēs spētu sasniegt savus mērķus gan personīgajā dzīvē, gan darbā. “Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu.” (Salamana pamācības 16:9)

Saglabājiet pārliecību arī tad, ja apkārtesošais liekas nepazīstams. Brīdī, kad braucot paļaujamies uz GPS, dažreiz gadās nodomāt: “Vai šīs norādes ir pareizas?” Parasti neticība ierīcei un paļaušanās uz saviem spriedumiem un intuīciju tomēr noved mūs sarežģījumos un pie tā, ka esam apmaldījušies un atrodamies tālu no vēlētā galamērķa. Tāpēc ir svarīgi ticēt Dieva gudrībai un vadībai. “Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.” (Jeremijas 29:11)

Kā jūs ceļojat cauri dzīvei šodien? Kur jūs gūstat savam ceļojumam nepieciešamās vadlīnijas?

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012 /  www.cbmc.lv.