5.12.11

Radošuma vērtība

Viena no galvenajām atšķirībām starp cilvēkiem un citām dzīvām būtnēm ir mūsu kreativitāte jeb radošums.  Bībelē teikts, ka Dievs mūs radīja līdzīgus Sev – jau no paša sākuma Viņš mūs ir iecerējis tikpat radošus kā Sevi.

Nesen es ar savu draugu, mākslinieku, gleznotāju, runāju par mākslu, kuru rada viens, pretstatā mākslai, kuru rada komanda. Kā gleznotājs mans draugs pamatā strādā viens, līdzīgi kā es to daru savā fotogrāfa darbā. Ja projektā ir iesaistīti arī citi cilvēki, tad parasti tie ir fotogrāfiski subjekti. Viņi ir procesa būtiska sastāvdaļa, bet radošums nāk no manis - manām acīm, galvas un sirds. Fotokamera ir rīks, līdzīgi kā ota vai skulptora cirtnis ir rīki, lai radītu mākslas darbu.

Savu citu, mūziķa profesiju es uzlūkoju kā „komandas sportu”. Dažiem mūziķiem patīk strādāt vieniem kā komponistiem vai solo izpildītājiem, bet man mūzika vislabāk izdodas, esot komandā. Komanda var būt maza kā duets, piemēram, Džons Lenons un Pols Makartnijs, vai arī liela kā simfoniskais orķestris.

Līdzīgi principi piemērojami biznesa pasaulei. Uzņēmuma vadītājam brīžiem jāstrādā vienam, pieņemot lēmumus, ko tikai viņš vai viņa var pieņemt. Tirdzniecības darbinieki, lai tiktos ar iespējamiem klientiem cerībā pārliecināt viņus pirkt savus produktus vai pakalpojumus,  visbiežāk ceļo vieni. Šādos brīžos viņi izmanto savu individuālo kreativitāti, lai noteiktu, kas labāk kalpos mērķa sasniegšanai.

Tomēr, lielākoties, biznesā labākā pieeja ir komandas darbs. Piemēram, izstrādājot stratēģiju, izstrādājot plānus inovācijām vai arī izvērtējot nodaļas vai uzņēmuma vispārējos sasniegumus un darbību, skats no dažādām perspektīvām dod labāku rezultātu.

Lai kāds arī būtu komandas lielums, „brīnums” notiek, kad jūs saprotat, ka viss kopā ir vairāk nekā tikai atsevišķo sastāvdaļu summa. Citiem vārdiem sakot – jūs kopā sasniedzat vairāk, nekā varētu izdarīt pa vienam. Mēs bieži to varam novērot sportā. Kad komandas locekļi kopā darbojas labi – rezultāti ir daudz lielāki, nekā jūs esat tos gaidījuši no katra atsevišķa spēlētāja.

Muzikālā grupa, kuras loceklis es esmu, Sky Blue, tika izveidota pirms vairākiem gadiem, jo mēs gribējām veidot mākslu mūzikas formā. Kad mēs muzicējam, auditorija var novērot, kā četri mākslinieki klausās viens otru, atbildot uz to, ko citi spēlējuši vai dziedājuši, un pievienojoties muzikālai sarunai veidā, kas, cerams, ir ausij tīkams. Mēs neesam džeza grupa, bet pamatos tā ir džeza mūzikas būtība.

Lielākoties mēs dodamies prom smaidot, jo esam radījuši kaut ko iepriekš nedzirdētu un to, ko, iespējams, nevarēs dzirdēt arī jebkad vēlāk tieši tādā pat izpildījumā.

Bībelē bieži runāts par komandas darba vērtīgumu. Vecajā Derībā Salamans mācītājs 4:9-12 teikts: “Diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm; ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelaime tam, kas ir viens! Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ! … Un, ja kāds var vienu pārvarēt, tad divi taču var tam pretī stāties, un trīskārtēju auklu nevar tik drīz pārraut.”

Salamana pamācībās 27:17 teikts: “Dzelzs tiek ar dzelzi uzasināta, un vīrs trin vīru.” Mums katram ir unikālas spējas un talanti, bet lai spētu sasniegt maksimālo rezultātu, mēs esam nepieciešami viens otram.

Autors: Džims Matis

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2011 /  www.cbmc.lv.