29.12.11

Pazīt Viņu nozīmē uzticēties Viņam

Tas Kungs ir labs tiem, kas uz Viņu paļaujas bēdu laikā, tiem Viņš ir stipra pils, un Viņš pazīst tos, kas pie Viņa meklē patvērumu.” (Nahuma 1:7)

Daudzu cilvēku kristīgā dzīve ir neveiksmju pilna, jo viņi cenšas rīkoties pareizi, tā cerot kļūt par kristiešiem. Tā nekas neiznāks! Jāņa 6. nodaļā rakstīts, ka jūdi nāca pie Jēzus un Viņam jautāja: „Ko lai darām, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem?” Un Jēzus viņiem atbildēja: „Tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko Viņš ir sūtījis!” (28.-29. p.)

Rodas jautājums, ko nozīmē ticēt? Ja Dieva darbs ir tas, ka mēs ticam, tad kā mums to darīt? Kā lai iegūstam ticību? Kā lai mēs uzticamies? Vai uzticēšanās ir panākama ar lielām pūlēm?

Attiecībās ar citiem cilvēkiem, lai varētu kādam uzticēties, nepieciešamas divas lietas. Pirmkārt, šim cilvēkam jābūt uzticamam. Otrkārt, viņš mums ir jāiepazīst. Parasti mēs nevienam neuzticamies pirms neesam iepazinušies.

Tad, ja viņš ir uzticams, mēs arī labprāt uzticamies. Dievs ir pilnīgi uzticams. Ja jūs Viņu pazīstat, jūs Viņam uzticēsities, turklāt labprātīgi un dabīgi. Bet, ja Viņu nepazīstat, tad Viņam neuzticaties.

Kad vien redzat cilvēku, kurš ar savu dzīvi liecina, ka neuzticas Dievam, viņš apstiprina patiesību, ka nepazīst Dievu.

Tūkstošiem cilvēku pasaulē visā notiekošajā vaino Dievu. To dara pat apdrošināšanas sabiedrības. Viņi dabas katastrofas sauc par „Dieva darbiem”! Vienīgais neuzticēšanās Dievam iemesls ir Viņa nepazīšana.

Bet kā lai iemācās uzticēties Dievam? Jūs iemācīsities Viņam uzticēties, iepazīstoties ar Viņu. Un Dievs aicina jūs būt kaut kam vairāk nekā tikai labam cilvēkam. Viņš aicina jūs iepazīties ar Viņu un izjust Viņa klātbūtni un spēku savā dzīvē. Tā ir kristietība.

Šodien vairākums draudžu locekļu paļaujas uz saviem darbiem un nemeklē iespēju personīgi iepazīties un sadraudzēties ar Dievu. Saskaņā ar pēdējām aptaujām tikai viens no pieciem ik dienas velta laiku, lai labāk iepazītu Dievu. Tas ir kā censties ražot ābolus bez ābeles. Bez nepārtrauktas savienības ar Dievu nav īstas uzticēšanās, nav augļu, nav patiesas kristietības.

(Autors: Moriss Vendens)