12.12.11

Nenoteiktības riski un solījumi

Daudzi biznesa vadītāji uzskata, ka galvenais iemesls ,kādēļ globālā ekonomika joprojām nevar atgūties un parādīt atjaunoto spēku, ir lielā nenoteiktība. Uz visiem slogu uzliek paaugstinātie nodokļi. Daudzi ekonomiskie indikatori joprojām svārstās. Un politiskais lauks lielā pasaules daļā piepildīts ar nezināmo. Rezultātā biznesa līderi kavējas doties uz priekšu, uzsākt jaunus projektus, pieņemt jaunus darbiniekus vai arī iesaistīties nozīmīgās aktivitātēs, kuras varētu apdraudēt korporāciju pamatus.

No vienas puses šāda piesardzīga pieeja šķiet droša. Vai būtu prātīgi bez apdoma mesties uz priekšu, ja ekonomiskā situācija neliekas labvēlīga? Bībelē Vecajā Derībā Salamana pamācībās izteikts atbalsts šādai piesardzīgai darbībai. Piemēram, teikts: “Gudrais redz nelaimi, paslēpjas un izvairās, bet nesapratīgie dodas tai tieši cauri un smagi cieš” (Salamana pamācības 27:12). Citiem vārdiem sakot, kļūme nepamanīt bīstamu situāciju un attiecīgi tai rīkoties var novest pie postošām sekām.

Tomēr gaidīt līdz apstākļi kļūs perfekti, iespējams, arī nav gudrākais ceļš. Varbūt tad jau būs par vēlu. Teiciens vēsta: „Kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ.” Dažkārt labākais laiks uzsākt ko jaunu ir tad, kad citi iestiguši bezdarbībā. Kamēr citi sastinguši bailēs no gaidāmā, dažas no lielākajām veiksmēm biznesā pieder drosmīgiem un tālredzīgiem cilvēkiem, kuri spējuši īstenot labi pārdomātās idejas.

Tad kur ir starpība? Kā saprast vai labāk piesardzīgi gaidīt vai, neskatoties uz nenoteiktību, doties uz priekšu?

Tai pašā laikā, kamēr neviens nevar garantēt izdošanos pat vislabvēlīgākajos ekonomiskajos apstākļos, Bībele piedāvā dažas palīdzošas vadlīnijas, kuras vērts pārdomāt. Un atkal Salamana pamācības dod pārliecinošu ieskatu:

Apkopo visu nepieciešamo informāciju. Viens no lielākajiem neveiksmju cēloņiem ir nevēlēšanās veikt pietiekamu izpēti un sagatavošanos pirms darbības uzsākšanas. “Sapratīga sirds iemanto gudrību, un gudra auss meklē atzīšanu.” (Salamana pamācības 18:15)

Meklē padomu pie uzticamiem kolēģiem. Viens no veidiem, kā iegūt informāciju, ir konsultēšanās ar draugiem un paziņām, kuriem ir pieredze jomā, kurā vēlaties darboties. Viņi var atklāt tādas šķautnes, kādas jūs neesat pamanījuši. “Kur nav krietnas vadības, tur tauta iet bojā, bet, kur daudz sapratīgu padomdevēju, tur viss izdodas labi.” (Salamana pamācības 11:14) “Kur padoma nav, tur nodomus neizved galā, bet, kur ir daudz padomdevēju, tur tie piepildās.” (Salamana pamācības 15:22)

Ej uz priekšu, motivēts ar vēlmi godināt un iepriecināt Dievu. Pārāk bieži plānu dzenulis ir savas vēlmes un lepnums. No šīm potenciālajām lamatām var izvairīties, ja cilvēks cieši nolēmis sekot Dieva atklātajam virzienam. Bībeles Jaunajā Derībā Romiešiem  8:5 māca: "Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet Gara cilvēki pēc Gara lietām."

Apdomīga plānošana un draudu apzināšana biznesā ir obligāta, tomēr, kad jūs patiesi jūtat, ka Dieva Gars jūs mudina iet uz priekšu, gudrākais ir klausīt Dieva Garam.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2011 /  www.cbmc.lv.