16.11.09

NO STEIGAS UZ NABADZĪBU

Vai jums kādreiz ir gadījies, ka kāds uzbāzīgs, ļoti pārliecinošs pārdevējs uz jums izdara spiedienu, radot iespaidu, ka, ja jūs pirkumu neizdarīsiet šodien, tad viss būs zaudēts? Šāda sajūta man ir bijusi pēdējā laikā, kad daudzās pasaules daļās atklājas stratēģijas, kā apieties ar vai kā atvieglot patreizējo ekonomisko panīkumu.

Mēs esam redzējuši, kā valstu vadītāji steidzina un baksta savus vēlētājus un likumdevējus, lai tie atbalsta viņu glābšanas plānus. Par spīti tam, ka daudzos gadījumos šiem piedāvājumiem trūka konkrētu un uzskatāmu rīcības soļu, vadītāji turpināja tos aizstāvēt un arī pielabināties, uzstājot, lai mēs akceptējam viņu plānus – un jo ātrāk, jo labāk.

Katrā no šiem gadījumiem premisa pēc būtības ir bijusi, „Šis ir vienīgais iespējamais plāns, un ja tam netiks šonedēļ piešķirts likuma spēks, debesis sabruks pār mums.” Diemžēl šī pārlieku bieži sastopamā pieeja koncentrējas uz bailēm un nemieru, nevis uz mierīgu, uzmanīgi pārdomātu apsvēršanu.

Mēs visi kādā brīdī esam pieredzējuši šādu situāciju kādā formā, piemēram, veicot sasteigtu ieguldījumu, jo bija nepieciešams tūlītējs lēmums, kuru mēs vēlāk nožēlojām. Mēs varētu būt to darījuši, pērkot māju, zemes gabalu vai mašīnu; uzsākot biznesa sadarbību; vai uzņemoties kādas citas būtiskas saistības, vai nu tās prasītu jūsu personīgos vai finansiālos resursus. 

Šādos gadījumos es cenšos pieturēties pie pārliecības, kas sevi atkārtoti ir pierādījusi kā pareizu: Sasteigta rīcība ir recepte postam. Labs darbības likums ir, ja jums nav laika kārtīgi pārdomāt lielu lēmumu, iespēja ir jānoraida. Es esmu atklājis, ka ir labāk kļūdīties un būt pārāk piesardzīgam, riskējot zaudēt ievērojamus ieņēmumus, nekā darboties piespiedu kārtā un ciest lielus zaudējumus, no kuriem būtu grūti atgūties.

Bībeles Vecajā Derībā, Salamana pamācības 21:5 māca, "Cītīga cilvēka nodomi piepildīti sagādā pārpilnību, bet, ja kāds ir pārmērīgi straujš un kustīgs, tam labuma pietrūks." Bieži vien šīs problēmas ir komplicētas, un reizēm ir riskanti nerīkoties nekavējoties. Bet es esmu pārliecināts, ka šie riski ir vēl lielāki, ja mēs uzstājīgi cenšamies izbīdīt plānu, kas nav ticis līdz galam pārdomāts, pievēršot uzmanību konkrētā jautājuma pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem.

Tāpēc, kad jūs nokļūstat situācijās, kurās ir jāpieņem būtiski lēmumi – un mēs visi tādās nonākam, reizēm pat biežāk nekā mēs to vēlētos – nesalūstiet zem spiediena rīkoties sasteigti, tā darot lietas, ko jūs visticamāk vēlāk nožēlosiet. Tā vietā, pieejiet problēmai rūpīgi un racionāli, izmantojot tik daudz laika, cik ir nepieciešams meklējot gudru padomu pārpilnību.

Bībele māca arī, “Kur nav krietnas vadības, tur tauta iet bojā, bet, kur daudz sapratīgu padomdevēju, tur viss izdodas labi.” (Salamana pamācības 11:14). Tas norāda uz vienu no draudiem, kas rodas, pieņemot nozīmīgus lēmums ātrāk nekā vajadzētu – mums nav laika iegūt padomus, kas būtu palīdzējuši izlemt, ko darīt.

Uz katru indivīdu, vai kompāniju, kas ir attīstījušies pateicoties lēmumam, kas ir pieņemts ātri, bez nepieciešamās pārdomāšanas, ir dučiem – pat simtiem – tādu, kurus ir izpostījusi sasteigta, nesaprātīga lēmumu pieņemšana. Dariet visu, kas vajadzīgs, lai nekļūtu par vienu no šiem izpostītajiem piemēriem!

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2009 / www.cbmc.lv.