10.11.09

DIVI (VAI VAIRĀK) IR LABĀK NEKĀ VIENS

Nesen es kopā ar znotu mājās paveicu kādu darbu, kas, lai arī likās samērā vienkāršs, būtu krietni sarežģītāks, ja to nedarītu divatā. Deivids, būdams tehniski ļoti apdāvināts, varēja to paveikt viens pats, bet ar manu palīdzību tas noritēja daudz ātrāk. Es, kuru var raksturot kā pretēju vārdam meistars, būtu bezcerīgi pazudis bez Deivida padoma un instrukcijām.

Manas profesionālās karjeras laikā šis princips ir sevi parādījis ne reizi vien. Kā laikraksta redaktors es vadīju ziņu ievākšanu, rakstu sagatavošanu un rediģēšanu. Bet citi izdarīja fotouzņēmumus, pārdeva reklāmas laukumus, salika un izdeva laikrakstu, piegādāja to lasītājiem, piestādīja rēķinus un organizēja grāmatvedību.

Kā žurnāla redaktors, es biju atbildīgs par vispārējo saturu, kā arī rakstīju dažus rakstus. Bet daudzi citi iesūtīja savus rakstus un fotogrāfijas, kāds zīmēja ilustrācijas, un dizaina komanda strādāja pie atraktīva kopējā noformējuma. Mans palīgs koncentrējās uz svarīgām detaļām, un iespiedējs izdrukāja pamatmateriālu un to iesēja. Daudzreiz, neredzējis žurnāla „melnrakstu”, es nevarēju neko palīdzēt, bet tikai piezīmēt: ”Kopējais ir labāks nekā tā atsevišķās daļas.”

Ja jūs par to padomāsiet, tad atklāsiet, ka tas pats attiecas arī uz jūsu darba vietām. Jums ir specifiski darba pienākumi, bet vēl ir daudzi citi, kuri šādā vai citādā veidā darbojas, lai sasniegtu gala rezultātu. Bībele to raksturo diezgan vienkārši: “Diviem ir labāk nekā vienam būt tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm; ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelaime tam, kas ir viens! Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ!... Un, ja kāds var vienu pārvarēt, tad divi taču var tam pretī stāties, un trīskārtēju auklu nevar tik drīz pārraut.” (Salamans mācītājs 4:9-12).

Ir kāds vadības termins, kurš apzīmē šo procesu: sinerģija. Tas attiecas uz papildus spēku, ko dod atsevišķu spēju, iemaņu un pieredzes apkopojums un kopējs mērķis. Pārāk bieži biznesa un profesionālā pasaule ir fokusējusies uz „zvaigznēm” – atsevišķām personām, kuras tālu pārspēj savus līdzgaitniekus. Pat vistalantīgākajam cilvēkam nepieciešams administratīvais, kancelejas, loģistikas u.c. veida atbalsti. Lūk, vēl daži ieguvumi, kurus dod komandas darbs, kā aprakstīts Bībelē:

Mēs uzturam viens otru „asus.” Līdzīgi kā nazi uztrin uz galodas, mēs „uzasināmies” savstarpējā saskarsmē, pat ja reizēm tā izraisa kādu rīvēšanos vai konfliktu. “Dzelzs tiek ar dzelzi uzasināta, un vīrs trin vīru” (Salamana pamācības 27:17).

Mēs dalāmies viens ar otru nastās. Strādājot izolēti, mūsu uzdevumi vai pienākumi var šķist nepaveicami. Tomēr strādājot kopā ar citiem, nasta kļūst vieglāka un šķiet vieglāk pārvaldāma. „Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsit Kristus likumu” (Galatiešiem 6:2).

Mēs paceļam viens otra garu. Komandas darbam ir augsta emocionālā un psiholoģiskā vērtība - biedriskums, lepnums par piederību grupai – tāpat kā fiziski ieguvumi. “Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami…” (Ebrejiem 10:24-25).

Mēs dodamies vienā virzienā. Ideālā gadījumā mums jāstrādā kopā ar cilvēkiem, kuri atbalsta mūsu misiju, vīziju un mūsu vērtības. “Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību?” (2. Korintiešiem 6:14).

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC Latvija, Copyright 2009 / www.cbmc.lv