8.10.09

SAVSTARPĒJO ATTIECĪBU VĒRTĪBA

Jau pašā savas biznesa karjeras sākumā es atklāju, ka tāpat kā gandrīz visās citās dzīves jomās, biznesā visu nosaka savstarpējās attiecības. Kad 1973. gadā es uzsāku darbību foto biznesā, kāds vecāks džentlmenis Elgins Smits mani ņēma savā paspārnē un iepazīstināja ar cilvēkiem, kuri man bija jāpazīst.

Kopš tās dienas es ļoti reti biznesā esmu darbojies kopā ar kādu citu, kā vien saviem draugiem. Es ticu, ka draudzībai vai iespējamai draudzībai ir prioritāte. Visu nosaka tas, ko tu pazīsti un kas pazīst tevi. Es pievienojos vairākām komersantu biedrībām un citām organizācijām, lai pirmkārt iepazītos ar jauniem cilvēkiem un saprastu, ar ko kopā es vēlos veidot savu biznesu un kurus varu uzskatīt par saviem draugiem.

Saka, ka cilvēka labākie draugi ir tie, kuri tevī liek atklāties labākajam. Izvērtējot un veidojot jaunas attiecības, būtisks kritērijs ir atrast cilvēkus, kuri mani iedrošinās, no kuriem es varu mācīties un kuri paši vēlas sasniegt to labāko sev un apkārtējiem.

Es iemācījos, ka daudz svarīgāk ir būt cilvēkam, ar kuru citi vēlas kopā pavadīt laiku, nekā būt apveltītam ar daudzām prasmēm. Piemēram, mūzikā mūziķi, kuri iegūst labākos darbus, ne vienmēr ir tie, kuriem ir labākās vokālās vai instrumentālista dotības, bet drīzāk tie, kuru sabiedrībā cilvēki jūtas vislabāk. Līdzīgi tas ir arī ar citu profesiju pārstāvjiem.

Tā ir daļa no motivācijas, sūtot iknedēļas apkārtrakstu ar jaunumiem pa e-pastu. Bez šaubām, man tā liekas kā laba mārketinga stratēģija, bet vēl svarīgāka ir atgriezeniskā reakcija, kuru saņemu, un tā ļauj man izvēlēties, ar ko es vēlos veidot biznesu. Ja kāds nav ieinteresēts tajā, ko es daru, tad visticamāk arī man neinteresēs strādāt kopā ar viņu. Es to uztveru tik tieši.

Ja tu vēlies draugus, esi draugs. Ja vēlies, lai cilvēki interesējas par tevi, interesējies par viņiem. Šī tēma arī Bībelei šķiet svarīga, ko apliecina tas, cik daudz par to runāts. Lūk, daži šīs gudrības piemēri:

Draudzība prasa būt draugam. Patiesa draudzība ir abpusēji dodoša, vienalga, biznesā vai personīgajā dzīvē. Mums jāvēlas dot no sevis tikpat, cik saņemam no citiem. “Cilvēkam, kuram ir daudz draugu, pašam jābūt draudzīgam…” (Salamana Pamācības 18:24 (tulkots no angļu val. King James Version)).

Draudzības saites var būt ciešākas nekā radnieciskās. Mūsu attiecības ar ģimenes locekļiem – vecākiem, brāļiem, māsām, vecvecākiem un citiem radiniekiem, ir ļoti būtiskas, bet dažkārt kopā pavadītais laiks, kopējās intereses un dalītas grūtības, draudzību padara vēl īpašāku. Šī panta otrā daļa vēsta: “…tomēr ir draugi, kas ir labāki nekā brālis” (Salamana Pamācības 18:24).

Draudzība ir pastāvīga. Labos laikos, kad viss ir labi un notiek patīkamas lietas, ikviens var izturēties kā draugs. Bet īsts draugs paliek arī smagajos laikos, kad ir grūti. “Draugs arvien mīl draugu un likstas gadījumā viņu izjūt kā brāli” (Salamana Pamācības 17:17).

Draudzība bieži prasa upurus. Patiess draugs dod no sevis arī tad, kad to darīt nav izdevīgi, pat dārgi. Visspilgtākais piemērs ir Jēzus Kristus, Kurš teica: “Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem” (Jāņa ev.15:13).

Autors: Džims Matiss

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2009 / www.cbmc.lv