1.9.09

VADĪBA NO AUGŠAS

 

Lai arī es esmu dzimis Vācijā, mana pirmā atgriešanās Eiropā bija 1997. gadā. Mana tante un onkulis, kuri šo kontinentu ir vairākkārt apceļojuši, bija mūsu gidi, un mēs ceļojām cauri Ungārijai, Austrijai, Čehijai un Vācijai, līdz visbeidzot sasniedzām mūsu galamērķi, skaisto Rotenburgu pie Tauberes, kur mēs apmeklējām CBMC sanāksmi.

Mūsu ceļojumu laikā mums vairākas reizes iznāca doties nepareizā virzienā, nobraucot daudzus kilometrus, pirms atklājās kļūda navigācijā. Mūsu mašīnas kompass palīdzēja, taču būtu bijis labāk, ja būtu bijis kāds – vai kaut kas – kas mums palīdzētu veikt pareizos pagriezienus.

Mūsdienās, protams, daudzas mašīnas ir aprīkotas ar Globālo Pozicionēšanas Sistēmu (GPS), līdzīga navigācijas sistēma ir pieejama arī uz mobilajiem telefoniem. Cik es saprotu, signāli tiek raidīti uz satelītu, kurš riņķo virs zemes, un tad nepieciešamā informācija no šī satelīta tiek pārraidīta personai, kurai tā ir vajadzīga. Jau šobrīd ir cilvēki, kuri ir tik ļoti pieraduši pie GPS ierīču izmantošanas, ka viņi brīnās, kā vispār ir izdzīvojuši, pirms tās tika izgudrotas.

Kā būtu, ja kāds izstrādātu GPS ierīci karjeras vadībai vai svarīgu biznesa lēmumu pieņemšanai? Laikā, kad mēs varam novērot globālās ekonomikas nožēlojamo stāvokli, GPS ierīce profesionālajai un biznesa pasaulei noteikti būtu bijusi noderīga, lai izvairītos no dažiem „nepareizajiem pagriezieniem”, kurus ir veikuši korporatīvie līderi.

Patiesībā šāds GPS resurss eksistē, lai arī to nevar nopirkt jūsu vietējā elektronikas vai biroja piederumu veikalā, un autoražotāji to nevar uzstādīt jūsu automašīnai.

Pants Bībeles Vecajā Derībā stāsta: “Es esmu svešinieks virs zemes, neapslēp man Tavus baušļus!” (Psalmi 119:19). Mans draugs Karmans Volfs nesen novēroja: „Šodien, kad mēs esam nepazīstamā – svešā – teritorijā, daudzi cilvēki paļaujas uz savu GPS, lai saņemtu informāciju no augšas. Bet jau ilgi pirms satelītiem un GPS sistēmām, šī psalma autors saprata, ka viņam ir vajadzīga „palīdzība no augšas” un ka šīs vadības avots ir Dievs. Viņš ir vislabākā GPS sistēma no visām, pieejama 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā, un viņam nav nepieciešams elektrības pieslēgums.”

Arī citos Bībeles fragmentos ir līdzīgi apgalvojumi, kas apsola Dieva vadību, ja mēs vēlamies to saņemt:

Ticēt Dieva atklātajai patiesībai. Braucot tumsā, mēs paļaujamies uz mašīnas gaismām, lai izgaismotu ceļu, pa kuru dodamies. Līdzīgā veidā Dievs ir apsolījis apgaismot ceļu, pa kuru mēs dodamies cauri savai ikdienas un darba dzīvei. “No Tavām pavēlēm es mācos, tādēļ es ienīstu visus viltus ceļus .Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem.” (Psalmi 119:104-105).

Uzticēties Dieva vadībai. Tieši tāpat, kā mēs uzticamies GPS sistēmas vadībai, mums ir jāuzticas vadībai, ko nodrošina Dievs, pat, ja mēs to nesaprotam. “Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas” (Salamana pamācības 3:5-6).

Paļauties Dieva virzienmaiņai. Mums ir jāvēlas atzīt, ka mūsu pieņemtie lēmumi nebūs vienmēr pareizi, un jābūt atvērtiem Dieva mudināšanai mums mainīt uzņemto kursu – pat pēkšņi apstāties vai pagriezties par 180 grādiem, ja tas nepieciešams. “Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu” (Salamana pamācības 16:9).

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2009 / www.cbmc.lv.