21.9.09

BOJĀTU IEGULDĪJUMU NEPRĀTS

Saistībā ar globālās ekonomikas kritumu populāra diskusiju tēma ir bijuši ieguldījumi. Portfeļi, kas tikai dažus gadus atpakaļ šķita piepildīti ar stabiliem ieguldījumiem, pārcieta šokējošus vērtības kritumus īsā laikā. Dažas par ļoti perspektīvām uzskatītas akcijas pēkšņi bija mazāk vērtīgas nekā pokera čipi.

Daudzi no šiem ieguldījumiem bija veikti ar pamatotām gaidām, balstītām uz pagātnes sniegumu un ilgstošo pārticību, ko pieredzēja starptautiskais tirgus. To nebija gaidījuši pat daudzi atzīti ekonomikas tendenču eksperti. Mēs varam veikt arī cita tipa ieguldījumus, kuri nav balstīti uz vispārpieņemtajām zināšanām. Kad tie vienalga kāda iemesla dēļ izgāžas, tie var prasīt lielas izmaksas.

Televīzijas ziņu žurnāla „60 minutes” temats bija notikums ar kādu ļoti bagātu kazino īpašnieku. Šī programma pievērsa uzmanību gleznai, kuru šis moguls bija nopircis par prātam neaptverami  augstu cenu -139 miljoniem dolāru. Šis dārgums bija īpašas piemiņas vērts ne tikai tā oriģinālās cenas dēļ. Par to stāstīja tāpēc, ka tam bija neiedomājami dārgs defekts.

Intervijā kazino īpašnieks skaidroja, ka kādā iepriekšējā mākslas darba atrādīšanas reizē viņš bija veicis spilgtu žestu. Ar lepnuma pilnu smaidu viņš bija pagriezies un ar pirkstu rādījis savu brīnišķīgo mākslas darbu, sajūtot, kā viņa pirksts izduras cauri šim meistardarbam.

Iedomājieties šausmas un samulsinājumu, ko izjuta šis vīrs. Viņa mirkļa neapdomības kļūda bija par pamatu gleznas vērtības samazinājumam daudzu miljonu dolāru apmērā. Ņemot vērā naudas daudzumu, ko viņš bija ieguldījis, ir iespējams, ka šī kļūda maksāja arī gabalu viņa sirds.

Lielākajai daļai no mums nekad nepiederēs 139 miljonu dolāru vērts mākslas priekšmets. Mēs droši vien to pat nevaram iedomāties. Bet tas ir tikai mēroga jautājums. Lai kādi arī būtu mūsu ienākumi, mēs visi riskējam iegultīt savus materiālos resursus – kā arī savas sirdis – īpašumos, kas var tikt sabojāti vai pazaudēti. Tā varētu būt mašīna, māja, pēdējās progresīvās tehnoloģijas izklaides sistēma, mēbele, vai jebkādas citas lietas.

Bībele norāda uz muļķību - lietu padarīšanu par prioritāti mūsu dzīvē. Mateja 6:19-21 Jēzus mācīja, "Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā un kur zagļi rok un zog. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā un kur zagļi nerok un nezog. Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds."

Šajā pantā Jēzus norādīja, ka mūsu sirdis seko mūsu ieguldījumiem. Būtībā, ja mēs neesam uzmanīgi, lietas var kļūt par mūsu pielūgsmes elkiem. Viņš neteica, ka materiālas lietas ir pilnīgi nepareizas. Mateja 6:31-32 viņš teica, “Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt: ko ēdīsim, vai: ko dzersim, vai: ar ko ģērbsimies? Jo pēc visa tā pagāni dzenas; jo jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag.”

Stāsta morāle? Kad jūs veicat ieguldījumu, ļaujiet savai sirdij izvēlēties gudri. Personīgie ieguldījumi ir svarīgi, taču tie var pazust. Mūžīgi dārgumi, kā norādīja Jēzus, nekad nepazūd.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2009 / www.cbmc.lv.