6.4.09

PĀRDZĪVOJOT NEVEIKSMES

Uguns iznīcina mājas, un ģimenes zaudē visus šīs zemes ietaupījumus. Mēs saņemam pēkšņu vēsti par tuva cilvēka nāvi. Ekonomika sāk strauji slīdēt lejup un pilnībā sagrauj investīciju portfeli. Iepriekš nebrīdinot, ilggadējam darbiniekam paziņo, ka viņam vairs nav darba. Kā apgalvo Mērfija likums: ”Ja kaut kas var noiet greizi, tad noteikti noies.”

Kā mums jārīkojas, kā jāizturas, kad sastopamies ar traģēdiju vai likstu? Šonedēļ es vēlos, lai Dieva Vārds runā pats par Sevi:

1. NENOLIEDZ BĒDAS – Neslēp vai neignorē bēdas. Stāsti Dievam, kā jūties. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti.” (Mateja 5:4). “Izkratiet Viņa priekšā savas sirdis! Dievs ir mūsu patvērums” (Psalmi 62:9). “Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts” (Psalmi 34:19).

2. SAŅEM PALĪDZĪBU NO CITIEM – Nenoslēdzies sevī. Meklē atbalstu pie draugiem, un, ja esat draudzes loceklis, pie draudzes. “Nesiet cits cita nastas …” (Galatiešiem 6:2).

3. ATSAKIES BŪT ŽULTAINS – Jums ir izvēle kļūt labākiem vai žultainākiem. “Dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves… lai nekāda rūgta sakne, augstu izaugusi, jums nekaitētu un daudzi ar to netiktu apgānīti. (Ebrejiem 12:15).

KĀ NEKĻŪT ŽULTAINAM?

Pieņem to, ko nevari izmainīt un koncentrējies uz to, kas ir palicis, nevis pazudis. “Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums” (1. Tesaloniķiešiem 5:18).

4. PATURI PRĀTĀ BŪTISKĀKO – Vērtīgākais ir attiecības, nevis lietas. Jēzus teicis: Neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas” (Lūkas 12:15). “Jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest” (1. Timotejam 6:7).

5. PAĻAUJIES UZ JĒZU KRISTU – Tas ir noslēpums, lai atrastu spēku un izturētu grūtus laikus. “Es protu būt zems, protu arī dzīvot pilnībā; nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru” (Filipiešiem 4:12,13).

KĀ MĒS TO VARAM IZDARĪT?

Atbalsties uz Kristu, lai būtu stabils. Kas uz To Kungu cer, tie nešaubīsies, bet mūžīgi stāvēs kā Ciānas kalns (Psalmi 125:1). Kam stipra ticība, tam Tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi! (Jesajas 26:3). Viņš savā garā neļodzīsies nemūžam, taisnais paliek mūžīgā piemiņā. Viņš nebīstas no ļaunas slavas, viņa sirds ir stipra savā paļāvībā uz To Kungu(Psalmi 112:6-7).

Klausies uz Kristu, lai atrastu virzienu. “Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat" (Jeremijas 29:11).

Skaties uz Kristu, lai atrastu glābšanu. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā” (Psalmi 46:2).

(Autors: Dr. Riks Vorens)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2008 / www.cbmc.lv