6.4.09

NODOKĻI UN “ĶEIZARS”

Katru gadu valdības saviem pilsoņiem prasa atskaites par iepriekšējā gada finanšu aktivitātēm. Bet, sagaidot lielu nodokļu rēķinu, daži cilvēki kļūst par īstiem gangsteriem, meklējot iespējas noslēpt ienākumus un „uzpūst” izdevumus.

Mēs pazīstam kādu uzņēmēju, kurš devās uz banku prasīt aizdevumu uzņēmējdarbībai. Iesniedzot bankas darbiniekam nodokļu aprēķinus, viņš atklāti teica: „Ceru, ka jūs šos aprēķinus neizmantosiet kā pamatojumu aizdevuma piešķiršanai.” „Kāpēc nē?” jautāja bankas darbinieks. „Nu, es pamatā darbojos ar skaidro naudu, jūs saprotat ko es ar to domāju. Mani ieņēmumi ir krietni lielāki par uzrādītajiem (valdībai, nodokļu aprēķinam).” Bankas ierēdnis bija izbrīnīts: „Ja jau nodokļu dienests nevar jums uzticēties, tad kā lai to daru es?”

Nevienam nepatīk maksāt nodokļus, un mums ir tiesības samazināt to apjomu likuma noteiktajās robežās. Kādēļ lai mēs maksātu vairāk nekā no mums tiek prasīts? Tomēr cenšanās samazināt nodokļu maksājumus viltojot finanšu atskaites, ir nepiedodami, pat ja mums šķiet, ka tie ir nesamērīgi vai netaisni.

Bībelē, Jēzus no Nācaretes par nodokļiem izsakās divreiz. Vienreiz, kad pie Viņa atnāk iekasēt „tempļa” nodokli Viņa dzimtajā reģionā. Esot pilsonim, Viņam tas nebija obligāti jāmaksā, bet vienalga Jēzus saviem sekotājiem to lika nomaksāt. (Mateja 17:24-27). Citā gadījumā, Viņa ienaidnieki sūtīja spiegus, lai pieķertu darbībā pret ķeizaru. Viņi izaicināja Jēzu jautājumā par nodokļu maksāšanu. Viņš atbildēja:

“Tad nu dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder!” (Lūkas 20:25).

Cīnīties par taisnīgumu sabiedrībā, tajā skaitā attiecībā uz nodokļiem, ir visu pilsoņu pienākums. Bet izmaiņas var prasīt ilgu laiku, pat paaudzes. Tādēļ rīkojoties savu spēku robežās, lai panāktu izmaiņas, mums ikdienā ir jāsadzīvo ar „ķeizaru.” Lūk, daži ieteikumi:

Meklējiet profesionālu atbalstu un palīdzību. Saskaroties ar sarežģītiem nodokļu aprēķiniem, konsultējieties ar kvalificētiem profesionāliem, cilvēkiem ar augstu ētiku un vēlmi izpildīt likumus, ne tikai sasniegt gala rezultātu. Viņi vislabāk spēj atrast leģitīmus risinājumus mūsu, nodokļu maksātāju problēmām.

Izvairieties no pamatojuma – visi tā dara. Runājot par nodokļiem ir vairākas nepareizas koncepcijas, piemēram, „Tautas balss Dieva balss,” vai arī „Tas ir nepareizi, bet visi tā dara.” Visi nav attaisnojums nepareizai rīcībai, pat, ja to dara vairākums.

Esiet pārliecināti, ka Dievs līdzdarbosies. Mums patīk domāt, ka mēs esam sava biznesa īpašnieki, bet Bībele māca, ka mēs esam tikai pārvaldnieki. Īpašnieks ir Dievs, un Viņš gaida, ka mēs sekosim Viņa principiem un vērtībām, pat, ja tādēļ būs jāzaudē personīgas vai materiālas priekšrocības.

Romiešiem 13:5-6 teikts: "Tādēļ nepieciešami tai paklausīt ne vien soda dēļ, bet arī sirdsapziņas dēļ. Tāpēc maksājiet arī savas nodevas: viņi, kas uz to raugās, ir Dieva kalpi. …"

Daudzi no mums reizēm izjūt netaisnību. Dažkārt valsts institūcijas dzīvi padara grūtāku, dažkārt iekšējie noteikumi šķiet muļķīgi un nevienlīdzīgi. Mūsu darbs ir respektēt tās autoritātes, kuras Dievs iecēlis virs mums, nepārtraucot cīnīties par netaisnību novēršanu.

(Autori: Serdžio Fortes un Riks Boks; Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2008 / www.cbmc.lv)