14.4.09

‘DRAZAS IEKŠĀ – DRAZAS ĀRĀ!’

 

Daudzus gadus atpakaļ, kad personālie datori bija jaunums, regulāri tika lietots teiciens attiecībā uz programmēšanu: “Drazas iekšā – drazas ārā.” Patiesībā tas nozīmēja to – ja datorā ievadīsiet nepareizus vai neatbilstošus datus, tad arī laukā no tā saņemsiet nepareizu vai neatbilstošu informāciju. Nepareiza ievade – nepareizs iznākums.

Pašlaik šo frāzi īpaši bieži nedzirdam, tomēr princips ir saglabājies, turklāt ne tikai attiecībā uz datoriem, bet arī attiecībā uz cilvēkiem. Mūsu smadzenes daudzējādi darbojas līdzīgi, un tas, ko tās producē, lielā mērā ir tiešs atspoguļojums tam, ko mēs tajās ievadām. Līdzīgi kā pilns spainis, to sakratot, tas, kas ir prātā “izšļakstās” ārā.

Mēs dzīvojam pasaulē, kurā mūsu prāts nemitīgi tiek bombardēts ar nederīgu informāciju. Dienas ziņas mūsu domas parasti vērš uz negatīvo -  satraucošas ekonomikas ziņas, terora draudi, karš un citi konflikti dažādās pasaules malās, veselības apdraudējumi, nepārtrauktas politiskās cīņas. Dažādi TV un radio diskusiju šovi un komentāri. Liekas, ka visi ir nikni uz visiem.

Filmas un TV programmas mūs apber ar vardarbību un ļaunprātību, un pat saprotot, ka tā nav īstenība, redzētais un dzirdētais atstāj pēdas mūsu prātos. Mūsu datori var kļūt par kaitīgiem ievades avotiem ar daudzajiem interneta portāliem, kuri labākajā gadījumā ir tukši un vieglprātīgi, bet var būt arī klaji destruktīvi.

Pat mūsu darba vietas var kļūt par augsni negatīvajam un nomākt pozitīvo – baumas, klačas, aprunāšana, greizsirdība, neveselīga konkurēšana, kolēģi ar tieksmi sēt naidu un nesaskaņas pat vislabvēlīgākajās situācijās. Bet, ko mēs varam darīt šajā „piedrazotajā” vidē, kura cenšas iekļūt mūsu smadzenēs un tad atkal izplūst no tām? Bībele piedāvā dažus ieteikumus:

Aizsargājiet savu prātu. Domas un idejas, kuras ielaižam savā apziņā, veido mūsu vērtības un pārliecību, un vislielākajā mērā - mūsu pasaules uzskatu. Tādēļ mums jāpasarga savs prāts no nelietderīgas informācijas. “Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība” (Salamana pamācības 4:23). “Jo ko viņš domā savā sirdī, tas viņš ir” (Salamana pamācības 23:7; tulkots no angļu val.).

Piepildiet savu prātu ar pozitīvām un produktīvām domām. Mēs varam apzināti kontrolēt to, kas ieiet mūsu prātā, koncentrējoties uz informācijas avotiem, kuri ceļ ,un izvairoties no tādiem, kuri mūs un citus gremdē. “… kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet” (Filipiešiem 4:8).

Trenējiet prātu „ražot” lietderīgu informāciju. Mums jāapzinās, ka tas, ko mēs sakām un rakstām, ietekmē citus, tāpat kā viņu teiktais un rakstītais ietekmē mūs. “No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet ir tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem” (Efeziešiem 4:29).

Mēs varam dzīvot negatīvā vidē, bet tā nedrīkst mūs kontrolēt. Kā saka veca paruna, „Mēs nevaram putniem aizliegt lidināties virs mūsu galvām, bet mēs varam tiem neļaut vīt ligzdas mums uz galvām!”

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2008 / www.cbmc.lv.