9.3.09

RETĀ MĀKA GAIDĪT

Vai jums patīk gaidīt? Man nē. Vienalga, vai stāvēt rindā pastā,  bankā vai veikalā, vai sēdēt sastrēgumā, mana pacietība strauji dilst. Ja es zvanu, lai sarunātu tikšanos vai precizētu rēķinu, un mani “uzliek” uz gaidīšanu, mana nepatika gaidīt kļūst acīmredzama.

Šāda veida gaidīšanas, protams, sagādā ne visai lielas neērtības. Ir cita veida gaidīšanas, kuras apgrūtina krietni vairāk. Piemēram, 1981. gadā mēs ar ģimeni pārcēlāmies no Hjūstonas Teksasā uz Čatongu, Tenesijā, kur es biju ieguvis jaunu darbu. Mums bija jāpārdod māja, bet paredzēdami, ka tas notiks ātri, nolēmām mājas pirkšanu Čatongā nesaistīt ar otras pārdošanu. Rezultātā veselu gadu mēs bijām “īpašnieki” divām mājām, maksājām par tām hipotēku un bijām spiesti izdarīt aizņēmumu.

Pirmajā brīdī gaidīt, līdz pārdosim māju, nebija grūti. Tajā laikā nekustamā īpašuma tirgus Hjūstonā bija ļoti aktīvs, un mēs cerējām uz drīzu māklera zvanu, ka māja ir pārdota. Bet paejot nedēļām un mēnešiem, gaidīšana kļuva smagāka, jo īpaši tāpēc, ka mūsu trūcīgie ietaupījumi divkāršo maksājumu dēļ strauji izsīka.

Ir bijušas arī citas reizes, kad gaidīšana nav bijusi viegla: Karjeras laikā, kad kļuvis skaidrs, ka pienācis laiks mainīt darbu, gaidot redaktora atbildi par rakstu žurnālā vai grāmatu, gaidot paredzēto samaksu, kura nepieciešama, lai uzlabotu finansiālo situāciju, skaitot dienas līdz sarežģītai operācijai, ar bažām gaidot zvanu no tuviniekiem krīzes laikā. Man šāda gaidīšana vienmēr šķitusi ļoti mokoša.

Diemžēl pat mūsdienās ar ātri pieejamiem iepriecinājumiem un komunikāciju, gaidīšana ir dienišķa realitāte. Kā jūs tiekat galā ar gaidīšanu – restorānā gaidot apkalpošanu, gaidot atbildi no klienta, vai gaidot ziņas, kuras būtiski var mainīt jūsu līdzšinējo dzīvi? Interesanti, cik daudz par gaidīšanu un ticību Dievam gaidot, teikts Bībelē Vecajā Derībā Jesajas grāmatā:

Dievs rīkojas saskaņā ar Savu dienaskārtību, nevis mūsējo. Ticība Dievam nenodrošina momentānu atbildi.  Pat ja atbilde nāk lēnāk nekā vēlamies, varam būt droši, ka Viņš atbildēs. “Es cerēšu uz To Kungu, kas paslēpis Savu vaigu Jēkaba namam, un paļaušos uz Viņu!(Jesajas 8:17).

Dievs nereti atbild veidos, kuri pārspēj mūsu gaidīto. Kad saņemam Dieva atbildes uz mūsu vajadzībām, tad reizēm tās ir atšķirīgas no gaidītā, un labākas par cerēto. Tanī dienā sacīs: "Redzi, tas ir mūsu Dievs, mēs paļāvāmies uz Viņu, ka Viņš mūs izglābs! Tas ir mūsu Kungs, uz Viņu mēs cerējām! Priecāsimies un līksmosimies par Viņa žēlastību!"” (Jesajas 25:9).

Dievs atalgo mūsu gatavību gaidīt. Mēs bieži tiekam kārdināti steigties iegūt rezultātu, bet Dievs atalgo pacietību. Tādēļ Tas Kungs gaida, lai jums parādītu žēlastību, tādēļ Viņš pošas, lai jums būtu žēlīgs, jo Tas Kungs ir taisnīgas tiesas Dievs; svētīgs, kas paļaujas uz Viņu!(Jesajas 30:18).

Dievs dod izturību tiem, kuri gaida Viņa atbildi. Gaidīšana var sadeldēt mūsu fiziskos, emocionālos un garīgos resursus. Bet, ja mēs ticam Dieva savlaicīgai atbildei, Tad Viņš mūs nodrošina ar nepieciešamo izturību. Bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.” (Jesajas 40:31).

(Autors: Roberts Dž. Tamasi)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2008 / www.cbmc.lv