16.3.09

ATALGOJUMS PAR AKTĪVU KLAUSĪŠANOS

Profesionāla biznesa apmācības speciāliste man stāstīja, ka gatavojas apmeklēt jaunus kursus par komunikācijas kritiskajiem elementiem. Viņa bija atklājusi, ka biznesa līderiem daudzas problēmas rodas labu komunikācijas iemaņu trūkuma dēļ, tajā skaitā attiecībā uz klausīšanos.

Saruna ar viņu man atgādināja tās neskaitāmās reizes, kad man bija darīšanas ar enerģiskiem, steidzīgiem pārdošanas speciālistiem vai uzņēmējiem, kuri izdara pieņēmumus, ko jūs teiksiet, un sāk runāt, pirms jūs esat pilnībā izteicis savas domas. Esmu novērojis, ka pārāk bieži šāda kļūda – nepilnīgi uzklausīt, noved pie ātriem un kļūdainiem lēmumiem, kuri balstās uz nepilnīgu informāciju.

Labai biznesa komunikācijai lielākoties mums nepieciešama lieliska klausīšanās prasme. Cilvēkam var būt lieliska dzirde un tajā pat laikā ļoti vāja spēja sadzirdēt. Dzirde ir viena no piecām cilvēka maņām, kas bieži darbojas ārpus mūsu apziņas, reaģējot uz skaņas viļņiem, kuri sasniedz mūsu bungādiņas. Piemēram, skaļu troksni biroja ārpusē jūs dzirdēsiet pat tad, ja nebūsiet klausījies.

Taču klausīšanās ietver apzinātu darbību – ne tikai dzirdēšanu, bet arī cenšanos saprast teiktā jēgu un nolūku.

Kā jūs varat zināt, ka protat klausīties?

      Ja kāds jums stāsta par savu problēmu, vai jūs ļaujat viņam izklāstīt visu informāciju, vai arī pārtraucat pusvārdā iedomājoties, ka saprotat viņa problēmas?

      Ja kāds pie jums griežas ar kritiku, vai jūs reaģējat ar aizsardzību, vai arī cenšaties saprast vai teiktajā ir kāda daļa taisnības?

      Vai sarunas laikā jūs koncentrējaties uz sarunu partnera teikto, vai arī jūsu domas klejo pa citiem nesaistītiem tematiem?

         Vai jūs aktīvi cenšaties saprast teikto, ieskaitot runātāja sajūtas, vai arī ātri sākat domāt par to, ko atbildēsiet?

Bībeles Vecajā Derībā minēti daudzi vērtīgi principi attiecībā uz komunikāciju, ietverot arī klausīšanos. Piemēram, Salamana Pamācībās 18:13 mācīts: "Kas atbild, iekams viņš dzirdējis, tam piemīt vientiesība un tas piedzīvos kaunu." Šajā pašā nodaļā teikts: Priekš bojā iešanas cilvēka sirds kļūst lepna, bet pazemība ved godā.” (Salamana Pamācības 18:12). Citiem vārdot sakot, nesaprātīgiem cilvēkiem ir daudz, ko teikt, viņi nesaskata iemeslu, kāpēc būtu jāietur pauze un jāuzklausa citus cilvēkus.

Jau kuru reizi Bībele mums sniedz vērtīgu ieskatu, kā būt sekmīgiem un kā būt visnoderīgākiem tiem cilvēkiem, kurus vadām un kuriem kalpojam.

Ja jūs patiešām vēlaties saprast savus klientus, mēģiniet klausīties. Tas izklausās vienkārši, tomēr aktīva klausīšanās prasa trenēšanos un zināmu pazemību. Mēģiniet to nākamreiz, tiekoties ar klientu. Jūs, iespējams, būsiet pārsteigts par iznākumu.

(Autors: Riks Bokss)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2008 / www.cbmc.lv.