20.6.08

Izdevīga labdarība

Herbs Grīnbergs biznesa žurnāla Wall Street Journal tirgus pētījumu slejā apskatīja pētījumus par kompānijām, kuras tikušas atzīmētas savas labdarības dēļ.

Viņš analizēja Dover Management's veiktos pētījumus par ziedošanas paradumiem 500 uzņēmumos, pēc kuriem nosaka Standard and Poor fondu indeksu. Pētījumu laikā iegūtie dati parādīja, ka tās kompānijas, kurām bija tieša sakarība starp peļņu un ziedojumu apjomu, piecu gadu periodā pārspēja sev līdzīgus uzņēmumus par 3,5%.

Citi Grīnberga apskatītie pētījumi ar faktiem apstiprina secinājumu, ka „darīt labu ir labi jums pašiem.”

Pretēji šiem novērojumiem, liekas, korporatīvā pasaule ir tik ļoti pārņemta ar vēlmi apmierināt akcionārus, ka daudzi nolemj, un tas var likties loģiski, ka katrs projām atdotais dolārs mazina peļņu un akciju vērtību. Tādēļ Grīnberga pētījumi par korporatīvo labdarību šķiet dīvaini un rosina jautājumu: „Kādēļ kompānijas, kuras izvairās no labdarības, sasniedz sliktākus rādītājus nekā tās, kuras ir devīgas?”

Iespējams, ka jūs neatradīsiet apmierinošu atbildi pasaules labākajās mācību iestādēs. Tā vietā šo atbildi var atrast svētajā grāmatā, kuru neatzīst ne Hārvardas, ne Vartonas biznesa skolās. Bībelē Jaunajā Derībā, Galatiešiem 6:9 rakstīts: "Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim." Šīs vēstules autors apustulis Pāvils māca patiesību, ko viegli var novērot reālajā pasaulē: to, ko mēs sēsim, to mēs arī pļausim.

Protams, tas šķiet pretēji pierastajai biznesa domāšanai. Kā jūs varat, dodot prom naudu, iegūt labāku gala iznākumu? Ja Dieva nebūtu, tad, protams, šāda domāšana būtu pareiza. Taču Dievs ir un vēlas iedrošināt un atalgot laba darīšanu, un rezultāti – pētījumi par korporatīvo labdarību, kā tos veica žurnālists Grīnbergs – pārliecinoši pierāda, ka apustuļa Pāvila sludinātais princips darbojas.

Uzņēmumu vadītājiem, bez šaubām, ir jābūt jutīgiem attiecībā pret akcionāru vajadzībām. Tomēr, ja jūs patiešām vēlaties viņu īpašumu pieaugumu, šis pētījums parāda, ka jums jābūt devīgiem labdarības nolūkos.

Tas pats attiecas arī uz personīgajiem ieņēmumiem, atcerieties, ka jūs pļausiet to, ko sēsiet. Mēģiniet šodien iesēt dažas finansiālas sēklas Dieva darbā. Jums nebūs tas jānožēlo!

(Autors: Riks Bokss)