20.6.08

Apmierinātība ar darbu – patiesa Dieva dāvana

Konferenci, kurā es uzstājos ar runu, topošo uzņēmēju auditorija atstāja nedaudz apjukusi. Manas uzstāšanās tēma bija "Padomi biznesa pirkšanā." Viens no elementiem, ko es uzsvēru, bija dedzīgums. Es viņus centos pārliecināt par to, ka, ja jums trūkst entuziasma tajā, ko jūs darāt, tad būs dienas, kad nevēlēsieties kāpt laukā no gultas, un bez patiesas aizrautības ar darāmo darbu jūs to nevarēsiet paveikt.

Šī vienkāršā, uz bībeliskiem pamatiem balstītā manis paustā patiesība, šķiet, ne visai sakrita ar nākošā runātāja pozīciju. Viņš bija franšīzu izplatītājs, kurš centās savā biznesā iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēkus, lai tie pārdotu viņa produktus. Lielu savas runas daļu viņš veltīja tam, lai atspēkotu manis teikto par dedzīgumu. Viņa pretrunīgā tēma bija par to, ka, ja jūs varat nopelnīt, tad kāda gan tam ir nozīme, vai jums patīk tas, ko darāt? Visbeidzot viņa retoriskais jautājums bija šāds: „Vai tad nauda nav viss, kas jums ir vajadzīgs, lai kļūtu laimīgi?”

Tas nav viss, kas jums nepieciešams, vismaz saskaņā ar Izraēla ķēniņa Salamana, vīra, kuru Dievs darīja par pasaulē gudrāko, teikto: "Bet, ja Dievs kādam cilvēkam dod bagātību un laicīgu mantu un piešķir viņam to laimīgo stāvokli, ka viņš var to baudīt, var ņemt no tā savu daļu un, pat neraugoties uz visām pūlēm, tomēr priecāties, tad tā ir Dieva žēlastības dāvana. Tāds tad daudz nedomās par savu dzīves dienu īsumu, tāpēc, ka Dievs viņa sirdi apdāvina ar prieku." (Salamans Mācītājs 5:18-19)

Atbilstoši kādas vērā ņemamas sabiedrisko pētījumu firmas aptaujas rezultātiem, kuri dažus gadus atpakaļ tika plaši atspoguļoti medijos, no desmit darbiniekiem astoņi atbildēja, ka ir apmierināti ar savu darbu. Tomēr, ja jūs saprotat, ka esat viens no tiem diviem, tad uzdodiet sev jautājumu – kāpēc. Vai jūs paliekat šajā darbā tikai naudas dēļ? Vai jums ir kādas citas iespējas, kāds alternatīvs darbs, kurš sniegs jums lielāku piepildījumu, vienlaicīgi apmierinot jūsu dzīves līmeņa prasības?

Ja nejūtat, ka jūsu darbs ir Dieva dāvana, nauda, ko tajā nopelnāt, jūsu apmierinātību ilgi neuzturēs. Tā eiforija, kas rodas saņemot lielāku atalgojumu vai citus labumus, drīz izzudīs, kamēr garlaicīgais darbs paliks. 1. vēstulē Timotejam 6:6-8, mums ir vēstīts, ka, ja mūsu mērķis ir tikai materiālie ieguvumi, tad mūsu motivācija ir nepareiza: “Patiesi, lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību, jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest; bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim.”

Tātad, ja jūs konstatējat, ka esat to vidū, kuri strādā bez aizrautības, neapmierināti, lūdziet, lai Dievs palīdz atrast mīlamu profesiju. To iegūstot, jūsu apmierinātība pieaugs neatkarīgi no tā, cik jūs pelnīsiet. Gandarījuma sajūta, piepildījums darbā ilgtermiņā vienmēr sniedz lielāku apmierinātību nekā finansiāla atlīdzība viena pati.

(Autors: Riks Bokss)