28.5.08

Kāda ir jūsu darba kvalitāte?

Ja kāds jūs vērtētu atbilstoši pēdējā jūsu realizētā projekta kvalitātei, kāds būtu viņa secinājums? Es nezinu, kā jums, bet man ir stimuls, katru lietu, ko es daru, censties izdarīt pēc iespējas labāk. Es varu justies noguris, ja man nepietiek enerģijas, lai darītu labāko, kas iespējams. Ir arī reizes, kad nejūtos pietiekami motivēts, ar minimālu entuziasmu vai vispār bez tā uzticētā uzdevuma veikšanai. Dažkārt arī neesmu pārliecināts par veicamā nozīmīgumu.

Tomēr plakāts pie sienas birojā man atgādina to, cik svarīgi katru darbu veikt labi. Plakāts vēsta:

Kvalitāte: Katrs darbs ir tā darītāja pašportrets. Parakstiet savu darbu ar kvalitāti.”

Katru reizi lasot šo apgalvojumu, tas izraisa vienu no divām sajūtām: pastiprina manu vēlmi darīt vislabāko iespējamo, lai arī kas stātos ceļā, vai arī liek justies vainīgam, atgādinot, ka esmu samierinājies ar ne vislabākajā kvalitātē paveikto. Vai es patiešām vēlos „parakstīt” otršķirīgu veikumu?

Nesen es lasīju Ķīnā uzauguša rakstnieka, kurš saņēma Pulicera balvu par romānu „Labā zeme” un 1938. gadā ieguva Nobela prēmiju literatūrā Perla Baka (Pearl Buck), darba aizraujošu fragmentu. Autors nemin jēdzienu kvalitāte, bet lieto līdzīgu terminu – izcilība: „Darbā apslēptais prieks ir ietverams vienā vārdā – izcilība. Zināt, kā darbu izdarīt labi, nozīmē darīt to ar prieku.”

Laba reputācija un gandarījums par paveikto nav vienīgā motivācija, lai darbu paveiktu augstā kvalitātē. Mūsu Dievs ir kvalitātes Dievs un sagaida no mums tādu pašu standartu. Pārdomājiet Bībelē teikto.

Mēs esam Dieva rakstura atspulgs. Dievs radīja ideālu pasauli – ar gaisa, ūdens un citu elementu līdzsvaru, kas nepieciešams dzīvības uzturēšanai. Cilvēce kļuva par Viņa radītā virsotni. “Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla…. Un Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs” (1. Mozus 1:27, 31).

Mēs strādājam, lai apliecinātu Dievu. Ja jums lūgtu izdarīt darbu jūsu valsts vadītāja vai kāda cilvēka, kuru jūs cienāt, labā, kā tas ietekmētu jūsu darba kvalitāti? “Visu ko darāt, dariet no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem.” (Kolosiešiem 3:23).

Mēs pildām Dieva norādījumus. Rakstos Dievs mums dod instrukcijas ikdienas dzīvei, arī darba vietā. Atbilstoši mācoties un paklausot, mēs Bībelē teikto varam lietot kā vadlīniju dzīvei un darbam, kā to ir iecerējis Radītājs. “Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu.” (2. Timotejam 2:15).

Mēs īstenojam Dieva nolūkus. Lai gan tā var šķist nejaušība, Dievam ir noteikts nolūks, kādēļ mēs strādājam konkrētā vietā, kādu darbu un ar kādiem cilvēkiem kopā mēs to darām. “Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu” (Efeziešiem 2:10).

Mēs lietojam Dieva resursus. Mēs saņemam talantus, dāvanas, spējas un pat intereses saskaņā ar Dieva plānu un gribu, kā Viņš redz iespēju tos piepildīt. “…lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam” (2. Timotejam 3:17).

(Autors: Roberts Dž. Tamasi)