23.1.14

Uz bailēm balstītu lēmumu pieņemšanas bīstamība

Bailes, kā labi zināms, var ļoti iespaidot mūsu uzvedības modeli. Bet vai esat kādreiz domājuši par to, kā bailes var iespaidot mūsu izvēles darba vietās?

“Barna Group” pētījumi atklāja, ka 17% respondentu daudzus morālus lēmumus pieņem baiļu iespaidā. Viņi nonāk pie lēmumiem nevis vadoties pēc tā, kas ir pareizi vai korekti, bet vairāk vadoties pēc vēlmes izbēgt no nepatīkamām sekām, izdarot savādāku izvēli.

Arī man, neilgi pēc savas karjeras uzsākšanas, bija līdzīgi. Uzsākot darbu kā sertificēts grāmatvedis (CPA), pagātnē pieļautas kļūdas dēļ es baidījos zaudēt darbu. Tādēļ, kad boss man lika darīt klientu labā ko nelikumīgu, manas bailes uzpeldēja. Lai arī es zināju, ka tas, ko man prasīja darīt, ir nepareizs, es piekāpos un darīju tā, kā teikts, lai netiktu atlaists.

Es nekad neaizmirsīšu šo epizodi, un kaut arī man netika piemēroti nekādi disciplināri mēri, kas liktu pārdomāt, kā es pieņemu lēmumus gan darbā, gan personīgajā dzīvē. Bailes, es nolēmu, nedrīkst nekad būt attaisnojums, lai izturētos neētiski. 

Protams, bailes ne vienmēr izraisa neētisku vai pretlikumīgu uzvedību. Mēs mēdzam investēt, balstoties uz bailēm, ticot, ka finansiālā labklājība ir uz spēles. Sastopoties ar spēcīgu konkurentu cīņā par svarīgu klientu, mēs varam apsolīt to, ko zinām, ka nevaram izpildīt. Mēs pavadām ilgas stundas darbā, upurējot veselību un ziedojot prioritātes, laiku kopā ar ģimeni, jo baidāmies, ka nepiepildīsim augstākstāvošo gaidas. 

Bailes mūs var kārdināt darīt nepareizas lietas, bet mums nav jāļauj šiem kārdinājumiem realizēties. Mēs varam noteikt robežas, jau iepriekš nolemjot, kur mēs neiziesim uz kompromisiem un, kas ir mūsu vērtības. Bet vēl svarīgāk, mums ir nepieciešams paturēt prātā vienu, kam būtu jāļauj teikt gala vārdu par lietām, ko mēs darām vai nolemjam  nedarīt.

Bībelē, Vecajā Derībā, Piektajā Mozus grāmatā 10:12, mācīts: "Ko Tas Kungs, tavs Dievs, no tevis prasa? Neko citu kā vienīgi bīties To Kungu, savu Dievu, staigāt visur Viņa ceļos, Viņu mīlēt un Tam Kungam, savam Dievam, kalpot ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli."

Raksti daudz runā par bīšanos no Dieva –nevis bailēm no Dieva, ka Viņš dusmās mūs sitīs ar zibeni, bet gan par dziļu godbijību un cieņu, apzinoties, ka mēs esam tur, kur esam, lai pagodinātu un  reprezentētu Viņu, un ka Viņš ir uzticējis mums talantus un prasmes, lai piepildītu Viņa nodomus.  Mūsu zemes “priekšnieku” prasības nedrīkst nobīdīt pie malas tās, kuras nāk no Dieva, kuru mēs pielūdzam un Kuram kalpojam.

Pieredze biznesa un profesionālajā pasaulē man ir iemācījusi svarīgu patiesību, ka labākie morālie lēmumi balstās uz bijību un mīlestību uz Dievu, nevis bailēm no bosa, vienalga, cik liela ietekme viņam būtu mūsu organizācijā. Dieva ceļi vienmēr ir labākie ceļi.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2014 /  www.cbmc.lv.