23.1.14

Dzīve ir sarežģīta, bet dzīve ir arī laba

Dzīve ir sarežģīta. Tā ir pamatpatiesība, un jo drīzāk mēs spēsim to pieņemt un novērtēt, jo brīvāki un laimīgāki mēs būsim. Ļaujiet man paskaidrot.

Ja mēs zinām, ka dzīve ir sarežģīta, ir nenovēršami, ka sastapsimies ar daudziem pārbaudījumiem un grūtām situācijām, un tad mēs varam sākt saskatīt dzīvi kā virkni problēmu, kuras jārisina. Mēs varam sagaidīt katru dienu ar apziņu, ka būs iespējas risināt problēmsituācijas, atrisināt dažādus jautājumus un tikt galā ar grūtiem apstākļiem. Katru reizi, kad atrisinām problēmu, varam justies kā uzvarētāji. Jo vairāk uzvaras ir mūsu rēķinā, jo laimīgāki mēs esam. Šķiet, ka laime vienmēr kaut kādā veidā saistīta ar kāda veida uzvaru.

Un otrādi, ja domājam, ka dzīve ir lēns kruīzs, līdzens ceļojums no mātes klēpja līdz kapam, katra problēma, ar kuru saskarsimies, tiks uztverta kā traucējums, mūsu „laimīgās” dzīves dezorganizācija.  Šādiem traucējumiem uzkrājoties, mēs konstatēsim, ka kļūstam sarūgtināti un neapmierināti ar mūsu apstākļiem.

Lieliskā humoriste un rakstniece Erma Bombeka ir autore divām grāmatām, kuras apraksta šīs atšķirīgās attieksmes. Vienas nosaukums ir „Virs septiķa zāle vienmēr ir zaļāka,” (The grass is always greener over the septic tank), un otras „Ja dzīve ir trauks ar ķiršiem, kādēļ man vienmēr tiek kauliņi?” (If life is a bowl of cherries, why am i always in the pits?). Kā jūs domājat, kura atspoguļo uzskatu, ka pret dzīves cīņām un šķēršļiem jāattiecas optimistiski?

Viens no iemesliem, kādēļ es visu laiku esmu bijis uzņēmējs, ir tas, ka man patīk risināt problēmas. Kad tev ir savs bizness, dzīve ir nepārtraukta virkne ar problēmām, kuras jāatrisina. Iespējams, ka daži cilvēki cieš neveiksmi kā uzņēmēji, jo tā vietā, lai problēmu risināšanu uztvertu kā motivatoru, izvēlas tās uzskatīt par nepatīkamu traucēkli un šķērsli sapņu piepildījumam. 

Esmu sapratis, ka tas ir patiesi manā foto biznesā, īpaši, kad esmu iesaistīts vecu fotogrāfiju restaurēšanā. Dažkārt šis darbs ir ļoti izaicinošs un prasa no manis visu radošumu, atjautību un visus pieejamos tehnoloģiskos resursus. Tomēr tā vietā, lai kļūtu šo grūtību nomākts, es saskatu iespēju mācīties, pielietot gados uzkrāto pieredzi un dot prieku klientiem, kad viņi saņem savas iemīļotās fotogrāfijas atjaunotas.

Tas ir patiesi attiecībā uz visa veida uzņēmumiem, vienalga, vai darbības veids būtu banku pakalpojumi, mazumtirdzniecība, mašīnbūve, pārdošana, celtniecība vai arī cits. Jūsu dzīve var būt piepildīta un atalgota, pat uzvarām vainagota, kad jūs redzēsiet katru dienu kā ko jaunu nesošu, ko pavada jauni izaicinājumi un risināmi jautājumi.

Līdzīgā veidā Bībelē godīgi teikts par dzīves pūlēm. Tajā teikts: "... Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība - pastāvību, pastāvība - cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots." (Romiešiem 5:3-5). Tāpat teikts: "Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caurcaurim un jums nebūtu nekāda trūkuma." (Jēkaba 1:2-4) Jā, taisnība – dzīve ir sarežģīta. Bet arī tā ir taisnība, ka dzīve ir laba.

Autors: Džims Matiss

Latviešu valodas tulkojums cbmc-latvija, copyright 2014 /  www.cbmc.lv.