29.8.12

Kā panākt lai kāds mūs klausās?

Mēs dzīvojam trokšņu pilnā pasaulē. Cīņa par mūsu uzmanību ir nebeidzama –radio, televīzija, iPodi, sarunu šovi ar cilvēkiem, kas cenšas pārkliegt viens otru. Pat klusi komunikācijas līdzekļi – e-pasts, internets, īsziņas – traucē mums koncentrēties. Šķiet apbrīnojami, kā ikkatrs no mums spēj padarīt savu darbu tik daudzu lietu, kas novērš uzmanību, klātbūtnē.  

Ņemot vērā šo visu, kā tad mums ir iespējams iegūt citu uzmanību? Tā ir problēma bez vienkāršiem risinājumiem. “Kliedz skaļāk.” Esi rupjš un pārtrauc citus. Izdari kaut ko nekaunīgu un dīvainu. Varbūt izrauj konkrētās personas datoram vadu. Atcerieties “pret uguni cīnieties ar uguni”? Mūsdienu moto ir – “Cīnies pret troksni ar troksni”.

Šajā juceklī, kad šķiet, ka visi kaut kādā veidā runā, bet neviens neklausās, ir pārsteidzoši teikt, pat apsolīt, ka ir vieta, kur mūs vienmēr dzird un nekad neignorē – Dieva debesu tronis.

Bībele vairākkārt apliecina, ka Dievs dzird mūsu lūgšanas katru individuāli un uz tām atbild. “Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta. Ja zinām, ka Viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no Viņa lūguši.” (Jāņa 1. vēstule 5:14-15)

Komunicējot ar Dievu, mums nekad neuzliks “pauzi”, nekad neliks atstāt ziņojumu balss pastkastītē un nekad signāls nebūs aizņemts. Tā Viņš ir solījis.  Un mums nav obligāti jābūt baznīcā vai citā reliģiskā vietā – ar Dievu mēs varam runāt jebkurā vietā jebkurā laikā par jebkuru tēmu.

Biznesā gadījies pēkšņs, negatīvs pagrieziens? Runājiet par to ar Dievu. Jūs apsverat veikt izmaiņas savā karjeras ritumā? Jautājiet Dievam, ko Viņš par to domā. Vai jums draud finansiālas briesmas? Konsultējieties ar Dievu par palīdzību. Vai jums ir nepatīkams priekšnieks? Pasūdzieties Dievam. Šeit ir dažas lietas, ko Bībelē raksta par runāšanu ar Dievu:

Dievs dzird to lūgšanas, kas ir Viņa sekotāji. “Jo Tā Kunga acis ir vērstas uz taisnajiem un Viņa ausis atvērtas viņu lūgšanām…” (Pētera 1. vēstule 3:12)

Dievs dzird, kad Viņam prasa pēc gudrības. Biznesa un profesionālās pasaules cilvēkiem nenoliedzami ir nepieciešama gudrība, un Dievs to devīgi dod, kad Viņam lūdz. “Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.” (Jēkaba 1:5)

Dievs dzird to lūgšanas, kas Viņam tic. Viena no sliktākajām lietām, ko var izdarīt, ir jautāt draugam pēc palīdzības, un tad apšaubīt, vai viņš to spēs piedāvāt. Tas pats attiecas uz Dievu. “Un visu, ko jūs ticībā lūgsit, to jūs dabūsit.” (Mateja 21:22)

Dievs dzird lūgšanas, kas ir pareizo motīvu vadītas. Dievs nepiepilda lūgšanas, kas ir balstītas uz savtīgiem mērķiem. “Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās.” (Jēkaba 4:3)

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012 /  www.cbmc.lv.