10.7.12

Savas saimes pazīšanas nozīme

Interneta vietnes direktoriem rīkotajā aptaujā atklājās, ka daudzi uzņēmumu vadītāji patiesībā nepazīst savus darbiniekus tik labi, cik viņi paši uzskata, ka zina. Piemēram, gandrīz desmit procenti no aptaujātajiem direktoriem teica, ka viņiem ir svarīgi sabalansēt darbu ar pārējo dzīvi, taču tikai ļoti nedaudzi no vadītājiem uzskatīja, ka tas viņu padotajiem varētu daudz nozīmēt.

Tomēr, izvaicājot padotos, pētījums atklāja, ka viņu vēlme sabalansēt darbu ar pārējo dzīvi bija vairāk nekā divas reizes lielāka nekā uzskatīja uzņēmumu vadītāji.

Ņemot vērā rezultātu dažādību, ko parādīja veiktā aptauja, var secināt – vadītājiem jāveic vairāk darba, lai labāk saprastu savu darbinieku vajadzības un gribu.

Bībelē Jaunajā Derībā Jēzus komentēja to, cik svarīgi ir tas, lai starp līderi un viņa sekotājiem pastāvētu spēcīgas attiecības. Velkot paralēles ar lauksaimniecību, Jēzus Jāņa evaņģēlijā 10:14 teica: "ES ESMU labais gans; Es pazīstu Savas avis, un Manas avis Mani pazīst."

Pēc savas personīgās pieredzes Jēzus saprata, cik apjukušas un bezpalīdzīgas aitas var būt, ja tām nav modra ganītāja. Jēzus pazina savu saimi ļoti labi un zināja, ka tai vajag arī viņu pazīt tāpat. Ievērojot šo principu arī darbā, vienlīdz svarīgi ir veltīt laiku un enerģiju, gan lai iepazītu savus padotos, gan lai ļautu viņiem iepazīt labāk mūs.

Es zinu vairākus piemērus, kad uzņēmumu vadītāji un galvenie priekšnieki katru dienu velta dažas minūtes, lai apstaigātu vairākus darbiniekus un painteresētos par viņu ģimenēm, kā viņiem jūtas personīgajā dzīvē un darbā, lai tādējādi saprastu viņus labāk.

Cits fragments no Bībeles, konkrētāk, Vecās Derības, piedāvā vēl vienu analoģiju saistībā ar gādāšanu par aitām. Šajos pantos atrodams vēl viens iemesls, lai mēs patiešām censtos labi izprast tos cilvēkus, kas ir mums pakļauti un strādā mūsu organizācijā:

“Uzraugi savus sīklopus un rūpējies par saviem ganāmiem pulkiem, jo manta nepastāv mūžīgi un arī ķēniņa kronis pāriet no paaudzes uz paaudzi. Kad siens ir savests šķūņos, izaugusi ir atkal jauna zāle, un kalnos top vākta lopiem zaļbarība, tavi jēri tevi ģērbj, un tavi āži tev sagādā naudu, par ko nopirkt tīrumu, tev pietiek kazas piena tavai barībai, tava nama ļaužu uzturam un tavu kalpoņu paēdināšanai” (Salamana pamācības 27:23-27).

Zināšanas par savas “saimes” – cilvēku, par kuru “ganīšanu” jūs esat atbildīgi, - stāvokli palīdzēs pārliecināties par to, ka viņi ir maksimāli produktīvi, ka viņi veic savus pienākumus labi un ir apmierināti ar savu darbu.

Tātad, ja jūs darbojaties vadībā, tad tā būtu gudra rīcība – izmantot laiku, lai iepazītu un saprastu savus darbiniekus. Jautājiet, klausieties un piedāvājiet arī viņiem iespēju uzzināt jūs labāk. Spiedīgos apstākļos, kad tuvojas daudzi  termiņi u. tml., tas var likties nebūtiski vai apgrūtinoši, taču ieguvums var būt ievērojams.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012 /  www.cbmc.lv.