4.1.10

MĒRĶTIECĪGA PLĀNOŠANA

Tagad, kad ar Ziemassvētkiem saistītais stress, prasības un īslaicīgā frivolitāte pagājusi, pienācis laiks fokusēties jaunajam gadam. Šis laiks bieži saistās ar plānošanu, mērķu uzstādīšanu un, iespējams, ar jaunu apņemšanos. Daļa no tā tiek veikta, balstoties uz iepriekšējā gadā panākto progresu, bet citos gadījumos mēs karsti vēlamies atstāt pagājušo un sākt pilnīgi no jauna.

Daži cilvēki nevar vien sagaidīt gada beigas. Tas ir bijis briesmīgs un ir cerības, ka nākamais būs daudz labāks. Citiem atvadas no pagājušā gada pilnas ar skumjām, jo tajā notikuši tik daudzi nozīmīgi notikumi, gan profesionālajā, gan personīgajā jomā. Un citi cīņas un kļūdas aizgājušā gadā uzlūko no pozitīvās puses, cerībā, ka guvuši svarīgu pieredzi.

Būtu gudri plānošanas principus “aizņemties” no veiksmīgiem uzņēmumiem. Īstenībā tiem visiem ir skaidri definēti, rūpīgi izteikti misijas formulējumi, lai darītu zināmu savu mērķi saviem darbiniekiem, klientiem un piegādātājiem. Arī mums vajadzētu apsvērt iespēju pārņemt šādus misijas paziņojumus, izteikumus, kuri dotu atbildes uz jautājumiem: Kāpēc es esmu šeit? Uz kurieni es dodos? Kā es zināšu, ka esmu sasniedzis nosprausto mērķi? 

Daudzi no maniem draugiem ir veikuši šādu vingrinājumu un ir atzinuši to par noderīgu. Tas drīzāk ir nevis ierobežojošs, bet gan brīvību un virzienu nodrošinošs. Kā saka paruna: “Ja tu mērķē uz neko, tad noteikti trāpīsi tur katru reizi.” Mērķa (misijas) noformulēšana palīdz mums saprast, par ko mēs sevi uzskatām, ko savās dzīvēs vēlamies sasniegt un kā to panāksim. Šāds apgalvojums arī parāda vispārīgo laika plānojumu (kad?) un kādēļ mēs to gribam darīt (kāpēc?).

Kad cilvēks apņemas dzīvot saskaņā ar noformulēto misiju, tad viņš vai viņa visus savus mērķus saskaņo ar to. Mērķi, kuri saskan, tiek pieņemti izpildei, bet kuri nesaskan – noraidīti vai vismaz nolikti malā vēlākai pārvērtēšanai.

Misijas uzstādījums sevī var ietvert vērtības un to, kam ticat, primāros personīgos un profesionālos uzdevumus, pat unikālās spējas, kuras varat piedāvāt. Dr. Riks Vorens, kurš regulāri dod savu ieguldījumu “Monday Manna,” sarakstījis grāmatu The Purpose Driven Life (Mērķa vadīta dzīve), kurā viņš iesaka katram uzdot sev jautājumu: „Kāpēc es esmu uz šīs Zemes?” Ir vērts pārdomāt šajā grāmatā minētos atzinumus:

Mērķis #1: Jūs tikāt paredzēti Dievam par prieku (Slavēšana)

Mērķis #2: Jūs tikāt veidoti Dieva ģimenei (Sadraudzība)

Mērķis #3: Jūs tikāt radīti, lai kļūtu kā Kristus (Māceklība)

Mērķis #4: Jūs tikāt modelēti lai kalpotu Dievam (Kalpošana)

Mērķis #5: Jūs tikāt radīti lai veiktu misiju (Misija)

Personīgi es savu misiju noformulēju balstoties uz apustuļa Pāvila vēstulē Filipiešu draudzei rakstīto. Bībeles paplašinātājā tulkojumā (Amplified Translation) viņš raksta: „Mans stingrs mērķis ir iepazīt Viņu (Jēzu Kristu) – lai es varētu būt arvien vairāk, dziļāk un tuvāk pazīstams ar Viņu, uztvert un saprast Viņa personas brīnišķību arvien spēcīgāk un skaidrāk” (Filipiešiem 3:10 (burtiski tulkots no raksta angļu val.)). Vienmēr pārskatot savus gadskārtējos mērķus, šis uzstādījums kalpo kā lielisks filtrs, lai izvērtētu , ko un kāpēc es plānoju darīt.

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2009 / www.cbmc.lv