14.12.09

ATSVAIDZINOŠAS ZIŅAS GRŪTAJOS LAIKOS

Kāds draugs nesen man izteica savas domas par paaugstināto atklātību, ko viņš ir novērojis starp uzņēmumu īpašniekiem. „Pirms diviem gadiem,” teica mans draugs, „tikai ļoti retos gadījumos vadītāji atzītu grūtības savā uzņēmumā. Savukārt tagad, kad lielākā daļa uzņēmumu cīnās ar dažādām grūtībām, viņiem ir dota brīvība dalīties savās likstās ar citiem.”

Šāds pavērsiens ir uzmundrinošs, jo uzņēmumu īpašnieki un to vadītāji gadiem ilgi ir sev piedēvējuši uzskatu, ka „Virsotnē ir vientuļi,” pie tam šķita, ka viņi dod priekšroku šādai sistēmai. Taču, cenšoties tikt galā ar ekonomisko lejupslīdi un neskaidru nākotni, viņi acīmredzot ir pievērsušies citai parunai: „Ciešanām patīk sabiedrība.” Un ciešanu noteikti ir bijis diezgan, lai pietiktu visiem.

Iemesls tam, ka šīs ziņas var uzskatīt par labām, ir tas, ka dzīve – vai nu darba vietā, vai mājās – nav domāta, lai to dzīvotu vienatnē. Bībelē atrodamajā Pasaules radīšanas aprakstā Dievs paziņo, “Nav labi cilvēkam būt vienam” (1. Mozus grāmata 2:18), un kopš tā brīža pagājušajos tūkstošos gadu nekas nav mainījies. Cilvēce tika plānota attiecībām, komandas darbam un atbalstam. Pārdomājiet sekojošos citātus:

Dzelzs tiek ar dzelzi uzasināta, un vīrs trin vīru” (Salamana pamācības 27:17).

Diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm;… Un, ja kāds var vienu pārvarēt, tad divi taču var tam pretī stāties, un trīskārtēju auklu nevar tik drīz pārraut” (Salamans mācītājs 4:9,12).

Kur nav krietnas vadības, tur tauta iet bojā, bet, kur daudz sapratīgu padomdevēju, tur viss izdodas labi” (Salamana pamācības 11:14).

Kur padoma nav, tur nodomus neizved galā, bet, kur ir daudz padomdevēju, tur tie piepildās” (Salamana pamācības 15:22).

Vismaz viena lieta, ko paaugstinātā atvērtība un vaļsirdība starp biznesa un profesionālajiem vadītājiem ir devusi šajos izaicinājumu pilnajos laikos, ir iespēja saņemt un dot mierinājumu, kā arī savstarpēju sapratni. 2. Korintiešiem 1:4 mums vēsta, ka “mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši.” Grūtos laikos nekas nevar būt sliktāks, kā sajūta, ka jūs šajā nelaimē esat viens.

Galu galā Jēzus Kristus sekotājiem darbavietā šīs pārmaiņas dod lielisku iespēju ņemt Viņa mācības par piemēru un darīt visu, kas iespējams, lai atvieglotu nastu citiem. Mateja11:28-29, Jēzus teica, "Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm.” Viens no Dieva lielākajiem priekiem ir nākt palīgā Viņa cilvēkiem, atvieglojot viņu ciešanas un tā vietā viņiem piedāvājot dvēseles mieru.

Tajā pašā laikā, Viņš neprasa, lai Viņa sekotāji pasīvi stāvētu malā un vērotu, kā citi cīnās. Ir reizes, kad mums ir iespēja palīdzēt nest viņu nastas, vai nu nodrošinot specifisku palīdzību, vai arī piedāvājot savu padomu, vai vienkārši uzklausot viņu bēdas. Kā rakstīja apustulis Pāvils, “Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsit Kristus likumu” (Galatiešiem 6:2).

Tas nav tukšs ideālisms vai bezjēdzīga daiļrunība. Tas ir patiess aicinājums doties cīņā. Ja jūs satiekat kādu, kuram jānes smaga nasta, tas varētu būt tieši īstais brīdis, lai tālāk nodotu Jēzus atsvaidzinošo ziņojumu, ne tikai vārdos, bet arī darbos, darot visu iespējamo, lai dalītos viņu nastās.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2009 / www.cbmc.lv