12.10.07

Optimists vai pesimists?

“Līksma sirds dara līksmu arī vaigu, bet, ja sirds noskumusi, tad zūd arī drosme. Noskumušajam nav nevienas priecīgas dzīves dienas, bet laba noskaņa rada ik dienas patīkamu labsajūtu.” (Salamana pamācības 15:13,15.)

Ja tu redzi glāzi, kurā ieliets piens, vai tā ir pustukša, vai arī pusē pilna? Ja tu redzi pusē pilnu, tad tu esi optimists. Ja tu redzi pustukšu, iespējams, tu esi pesimists. Optimisti dzīvē saskata labo, bet pesimisti – galvenokārt slikto. Un tas izpaužas viņu sejās. Saraukta piere vai smaids norāda uz to, kas cilvēkam iekšā, un nevis uz to, kādi ir ārējie apstākļi.

Kāds gudrs cilvēks reiz ir teicis: “Pesimistiem biežāk ir taisnība, bet optimisti biežāk ir laimīgi.”

Kā ir ar tevi? Vai tu esi pesimists, vai optimists? Būt pesimistam ir vienkārši, jo šajā pasaulē nekas nav ideāls. Tu vienmēr vari atrast kaut ko, kas nav labi. Un tas, kas notiek tev iekšā, parādīsies tavā sejā un vārdos.

Bet vai tu vari iztēloties saīgušu Jēzu? Es nē. Jēzus bija vislielākais optimists, kāds vien šajā pasaulē jebkad dzīvojis, jo Viņš vienmēr uzticējās savam Debesu Tēvam. Un arī mēs Viņam droši varam uzticēties!