20.5.14

Dreifējot biznesā bez ētikas stūres

Rakstam respektablajā biznesa periodiskajā izdevumā “Wall Street Journal” bija virsraksts: “Vai „A” ētikā ir jebkāda vērtība?” Rakstā bija diskutēts par vadošo biznesa skolu mēģinājumu pretoties pieaugošajam krāpniecības vilnim biznesa un profesionālajā pasaulē. Saskaņā ar žurnālā rakstīto, ir apspriežami vairāki ētikas prakses realizēšanas veidi. 

Raksts primāri koncentrējās uz to, “kā” mācīt ētiku, debatējot par tādiem jautājumiem kā vai ētikas mācībai būtu nepieciešams atsevišķs kurss, vai arī to vajadzētu pa drusciņai integrēt katrā kursā. Citiem vārdiem sakot, kāda būtu efektīvākā metodoloģija? Raksts man šķita ļoti interesants, bet, kas mani pārsteidza, bija tas, ka vissvarīgākais netika pat pieminēts.  Tur trūka diskusija par to, kādas morālās vērtības vajadzētu mācīt. Jeb, citiem vārdiem sakot, kāds avots būtu pamatā ētikas standartiem un praksei?

Pirms vairākiem gadiem, nelaiķis Čārlzs Kolsons (Charles Colson), kurš pārvarot ētikas plaisas politikā kļuva par Jēzus Kristus sekotāju un pārliecinātu proponentu biblisko principu piemērošanai ikkatrā dzīves jomā, atsaucās uz šo dilemma, mēģinot mācīt ētiku. Viņš atgādināja par kāda ziedotāja piedāvājumu vadošas ASV universitātes biznesa skolai 2 milj. dolāru apmērā ētikas katedras izveidei. Tomēr universitāte šo piedāvājumu noraidīja, jo, neticot absolūtai morālei, viņi nevarot mācīt ētiku. Rezultātā augsti vērtētā biznesa skola atteicās no dāsnā dāvinājuma, tā vietā izvēloties nemācīt ētiku.

Ja pat vadošās mācību institūcijas, tostarp biznesa skolas, nevar vienoties par to, kas ir labi un kas slikti, tad vai ir pārsteidzoši, ka biznesa un profesionālo jomu vadītāji nereti rīkojas kā kuģi bez stūres?

Mana pieredze, abēji, gan kā uzņēmējam, gan kā konsultantam biznesā un vadībā, rāda, ka tai nevajadzētu būt problēmai. Daudzi no cilvēkiem, ar kuriem esmu sadarbojies, uzskata Bībeli par krātuvi gudrībai un vadlīnijām biznesa pārvaldīšanai augsti ētiskā veidā. Mēs ticam, ka Dievs ir uzstādījis absolūtās vērtības dzīvei un darbam un, kad tās tiek ņemtas vērā, labums tiek visiem.  

Tā tas ir bijis tūkstošiem gadu. Kad Mozus tika nozīmēts par vadītāju, viņš iepazīstināja ar pirmo ētikas kodeksu. Mozus Piektajā grāmatā mēs lasām: “Un Mozus sasauca visu Israēlu un tiem sacīja: „Klausies, Israēl, tos likumus un tiesas, ko es jums šodien esmu runājis, ka jūs tos mācāties un turat, lai tos darītu.””

Šie likumi un rīkojumi nav doti ierobežošanai, bet drīzāk, lai iedrošinātu godīgai, uz citu labumu vērstai darbībai, kas ņem vērā visu iesaistīto pušu intereses. Realitātē tomēr pat Dieva izredzētie cilvēki – Israēls - šiem Viņa standartiem pastāvīgi nesekoja. Tādēļ Soģu grāmatā 21:25 varam lasīt: “… un ikviens darīja, kas šķita taisns paša acīs.” Vai tas neizklausās pēc mūsdienu darbavietās notiekošā?

Mēs nevaram cerēt pilnībā izskaust alkatību un korupciju. Vienmēr būs kāds, kurš meklēs iespēju gūt pašlabumu uz citu rēķina. Bet tas nemazina pamatīgas ētikas apmācības svarīgumu cilvēkiem, kuri plāno iesaistīties un jau darbojas biznesa un profesionālajās jomās. Es iesaku to balstīt uz Dieva likumu mācīšanu, kā tie ir doti Bībelē.

Autors Riks Boks

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2014 /  www.cbmc.lv.