3.3.14

Pilnīgas atklātības ieguvumi

Draugs, kuru saukšu par Timu, izdarīja kritisku kļūdu, pieņemot darbā augstākā līmeņa vadītāju. Pēc tam, kad kļuva skaidrs, ka šis solis bijis kļūdains, Tims atzina savu nepilnīgo komunikāciju kandidātu atlases un intervēšanas procesā, pienācīgi neatklājot organizācijas mērķus un vērtības.

Pēc sešiem mēnešiem kļuva pilnīgi skaidrs, ka jaunais vadītājs, neskatoties uz ļoti iespaidīgu profesionālo sasniegumu sarakstu, neiederas Tima kompānijā iedibinātajā vērtību sistēmā.  Aizejot no darba, vadītājs teica Timam: “Es atceros, ka manas intervijas laikā tika pieminēta jūsu ticība, bet es to neuztvēru nopietni. Ja es to būtu sapratis labāk, es uzreiz būtu varējis jums pateikt, ka tas tā nedarbosies.”

Tims vai nu pieņēma, ka intervijas sniedzējs sapratīs uz ticību balstītās kompānijas pamatvērtības, vai arī, domājot par kandidāta kompetenci un pieredzi, kas bija ļoti nepieciešama uzņēmumam, izvēlējās tās īpaši neakcentēt.  

Daudzas kompānijas par saprātīgu rīcību uzskata savu korporatīvo vērtību izteikšanu misijas un vērtību paziņojumos. Tie kalpo kā atgādinājums darbiniekiem par to, kas ir uzņēmuma prioritātes. Pieņemot cilvēkus darbā, it sevišķi, kad ir runa par vadošajiem darbiniekiem, būtu ļoti noderīgi šos rakstiskos dokumentus pārlūkot un vismaz īsumā iepazīstināt ar tiem.

Tas jau pašā sākumā kalpotu kā atklāts paziņojums par to, kam tic organizācijas līderi un kāda ir viņu filozofija, un tāpat dotu iespēju potenciālajam darbiniekam novērtēt, vai viņš/viņa šīs vērtības var atbalstīt. 

Tas nenozīmē, ka nākošajiem darbiniekiem jābūt garīgi līdzīgiem kā uzņēmumu īpašniekiem vai līderiem. Vairumā gadījumu, likumi aizliedz uz reliģiskiem motīviem balstītu diskrimināciju. Tomēr, ja darba pretendentam nav pieņemamas tādas korporatīvās vērtības kā integritāte, taisnīgums, kalpošana klientiem, kvalitāte, godīgums un izcilība, tad labāk to konstatēt pirms pieļauta kļūda, veidojot darba attiecības un nodarot kaitējumu iesaistītajām pusēm.  

Jēzus Kristus to uzsvēra, kad teica: "Vai sveci iededzina, lai to liktu apakš pūra vai zem gultas? Vai ne tāpēc, lai to liek lukturī? Jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā; un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms."(Marka 4:21-22)

Un, vēlreiz salīdzinot ticību un vērtības ar gaismu, Jēzus teica: “Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta…. Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.” (Mateja 5:14-16)

Harmoniska korporatīvā komanda, kas darbojas ar augstu efektivitāti, sevī ietver ne tikai cilvēkus ar dažādiem talantiem un spējām, kuri strādā kopā, papildinot viens otru. Viņiem ir arī vienotas vērtības un kopējas misijas sajūta. Ja jūs sagaidāt, ka jūsu uzņēmuma darbinieki atspoguļos kompānijas vērtības un reprezentēs tās arī klientiem un piegādātājiem, būs gudri, ja tās uzsvērsiet jau darba interviju procesā. Nav labāks laiks un vieta, kad sākt skaidri formulēt un izteikt vērtību sistēmu, kā pašā sākumā.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2014 /  www.cbmc.lv.