17.3.14

Investēšanas un neinvestēšanas cena

Divi uzņēmuma vadītāji apsprieda personāla apmācības un attīstības izmaksas viņu organizācijā. Finanšu direktors uzdeva jautājumu izpilddirektoram: “Kas notiks, ja mēs investēsim cilvēkos un tie aizies projām no uzņēmuma?”  Izpilddirektors cieši paskatījās uz finanšu direktoru un pēc īsas pauzes atbildēja: “Un kas notiks, ja mēs neieguldīsim un viņi paliks?”

Provocējošs jautājums, vai ne? Vairumā kompāniju, neatkarīgi no izmēra, daži cilvēki ir kā kalstoši koki – pilda pienākumus, cenšas ievērot termiņus un saņem algu, bet neaug vai arī nekļūst par aktīviem uzņēmuma misijas un mērķu veicinātājiem. Šādos gadījumos iespējami arī citi faktori, bet ļoti bieži mēs esam pieļāvuši kļūdu, viņos neinvestējot.

Mēs redzam reklāmas, kur stāsta par finanšu investīcijām – kā palielināt noguldījumu vērtību nākotnē, it īpaši tiem, kuriem tuvojas pensijā došanās vecums. Tomēr, iespējams, nav labāka investīcijas veida kā dalīšanās ar laiku, enerģiju un pieredzi ar citiem cilvēkiem, neraugoties uz to, vai rezultāts liekas “veiksmīgs”. Ir daudz labāk investēt cilvēkos un zaudēt dažus, kuri aiziet uz labākām pozīcijām, nevis neinvestēt un kļūt “apkrautiem” ar cilvēkiem, kuri darbojas zemāk par savām potenciālajām spējām.

Var pierādīt, ka patiesu vadītāja kvalitāti parāda nevis tas, kas notiek, kamēr viņš kontrolē, bet gan tad, kad viņš ir prom. Vai darbība attīstās vai stagnē un apstājas? Pārliecināts vadītājs iegulda savas organizācijas cilvēkos un attīsta tos, atstājot aiz sevis ilgtspējīgu mantojumu, vienalga, vai šie darbinieki paliek uzņēmumā vai arī spēlē vadošu lomu citos.

Pilnīgi pretēji, vājš vadītājs aiz sevis atstāj nestabilu, pat brūkošu organizāciju, līdzīgi kā kāršu namiņu. Viņu mantojums nereti patmīlības, lepnuma un nevēlēšanās investēt citos dēļ ir neveiksmes un tukšums.

Savās zemes gaitās Jēzus Kristus investēja saujiņā vienkāršu mācekļu, no kuriem neviens netiktu raksturots kā “iespējamais veiksminieks.” Tomēr, kad Viņš devās prom no zemes, Viņš tiem uzticēja Savu misiju, kuru šodien  turpina neskaitāmi miljoni.

Jēzus Saviem sekotājiem deva vienkāršas instrukcijas: “Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā.” (Mateja 28:19) Un apustulis Pāvils, kurš daudz guva no uzticama vīra vārdā Barnabs ilgtermiņa investīcijām savā dzīvē, teica jaunajam Timotejam: “Un, ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus.” (2. Timotejam 2:2)

Varbūt kāds ir investējis jūsos. Vienalga, vai vadāt lielu korporāciju, jums ir savs bizness, esat menedžeris vai darbinieks mazā departamentā, mums katram ir savs unikāls, nozīmīgs ietekmes loks. Vai jūs kādā investējat? Un, ja jūs to nedarāt, kurš to dara?

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2014 /  www.cbmc.lv.