3.2.14

Vai godīgums patiesi ir svarīgs?

Pētījumi, kurus veica ētikas Resursu centrs, parādīja, ka 45% no šobrīd nodarbinātajiem cilvēkiem savās darba vietās ir novērojuši noteikumu pārkāpumus. Tas ir satriecoši augsts pārkāpumu skaits, trauksmes signāls par pašreizējo situāciju biznesa un profesionālajā vidē. Turklāt šķiet, ka mēs esam gatavi to pieņemt kā normālu biznesa sastāvdaļu.

Saskaroties ar izaicinājumiem un sarežģīto situāciju pasaules ekonomikā, un biznesa klimatu, mēs ne tikai paraustam plecus par šādu uzvedību, bet sākam arī iestāstīt sev, ka savādāk tirgū nevar izdzīvot, ja nespēlē pēc šiem noteikumiem.  “Tev jādara tas, kas jādara – lai izveidotu vai saglabātu biznesu,” tic daudzi cilvēki.

Skumji, ka mēs atdalām ticību no darba un atstājam Dievu ārpus šī vienādojuma. Bet mani gadi un pieredze biznesa un profesionālajā pasaulē gan kā uzņēmējam, gan kā konsultantam, ļāvuši atkal un atkal saskatīt pierādījumus tam, ka godīgumam ir nozīme.

Dievam tas ir svarīgi. Kungs ir aicinājis Savus sekotājus paaugstināt standartus un kļūt par piemēru tiem, ar kuriem kopā strādājat un satiekaties katru dienu. Tas ir svarīgi – vismaz tā vajadzētu būt – man un tev. Un tas ir svarīgi tādiem biznesa cilvēkiem kā Rita.

Es satiku Ritu konferencē. Pēc tam, kad iepazināmies, viņa stāstīja, ka cīnās ar morālu dilemmu savā darbā. Viņas vārdiem sakot, viņa “jūtas vainīga” par lēmumiem, kurus viņa spiesta pieņemt spiediena ietekmē.

Pirms diviem gadiem Rita iesaistījusies partnerattiecībās ar diviem biznesmeņiem, ar kuriem nav dalījusies attiecībās ar Jēzu Kristu. Laika gaitā kļuvis skaidri redzams, ka daudzi lēmumi, kurus partneri pieņēmuši, bez Ritas atbalsta, ir, labākajā gadījumā, morāli apšaubāmi. Savā sirdī Rita saprata, kas viņai jādara, bet viņai pietrūka drosmes rīkoties. To nedarot, viņa bija spiesta ielaisties kompromisā ar savu morāli un personisko pārliecību.

Pēc manas uzrunas vairākiem uzņēmējiem, Rita tomēr zināja, ka lai aizstāvētu bibliskos principus, kuriem tic, partnerattiecības jāpārtrauc un šis bizness jāpamet. Es jutos pateicīgs par iespēju tikties ar Ritu un palīdzēt viņai izdarīt to, ko Dievs viņai skaidri bija norādījis, neskatoties uz to, ka tas nebija viegls lēmums.

Rita zināja, ka viņas lēmums, iespējams, nemainīs bijušo biznesa partneru darbošanās veidu, bet saprata, cik svarīgi tas ir viņas dzīves un darba stilam, kas atspoguļo ticību, ko Rita sludina. Salamana Pamācības  Vecās Derības grāmatās stāsta par ieguvumiem, kurus sniedz augstu godīguma standartu ievērošana:

Miera sajūta. Kas nevainīgi dzīvo, dzīvo droši, bet, kas staigā netaisnus ceļus, tas atklāsies savā nepievilcīgajā īstenībā(Salamana Pamācības 10:9).

Vadība. Sirdsšķīstība vadīs tiklos, bet nelietīga ļaunprātība nievātājus galīgi sagraus(Salamana Pamācības 11:3).

Drošības sajūta. Taisnība pasargā nevainīgo savā ceļā, bet ļaunprātība ved grēkā(Salamana Pamācības 13:6).

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2014 /  www.cbmc.lv.