28.1.13

Labāks risinājums nekā badīšanās

Pagājušās nedēļas “Monday Manna” tika apskatīts jautājums par pakļaušanos sava ego uzstājīgajām prasībām, darot visu, lai dabūtu to, ko iekārojam. Nesen uzdūros piemēram no dabas ar pavisam citādāku attieksmi un rīcību.

Stāsta autors ir Ulrihs Cvinglijs, kurš bija Protestantu Reformācijas līderis Šveicē 16. gadsimta sākumā. Viņam ar Mārtiņu Luteru, Reformācjas aizsācēju, bija nopietns strīds, un Cvinglijs bija izmisumā, cenšoties atrast veidu, kā atrisināt šo konfliktu. Viņš atrada risinājumu kādā rītā, raugoties uz kalna nogāzi.

Viņš redzēja divus āžus, kas uz šauras kalna takas tuvojās viens otram – viens gāja augšā, otrs lejā. Pamanījuši tuvojošos biedu, viņi apstājās un nolieca savas galvas. Likās, ka viņi ir gatavi badīties. Taču tā vietā āzis, kurš kāpa augšā, nogūlās. Līdz ar to āzis, kurš kāpa lejā, varēja pārkāpt pār otra muguru, un abi divi varēja turpināt savu ceļu neskarti.

Ja viņi būtu badījušies, viens būtu varējis uzvarēt. Taču iznākums varēja būt bēdīgs arī viņiem abiem. Tāpēc viens pieliecās otra priekša, tādējādi it kā pazeminot sevi, tomēr rezultātā tika augstāk.

Cik gan bieži mēs biznesa un profesionālajā vidē varam redzēt cilvēkus, kas ir koncentrējušies uz saviem mērķiem, apņēmušies nekam neļaut stāvēt savā ceļā? Kad viņi saskaras ar pretestību, viņi izvēlas badīties, kas noved pie rūgta, dažreiz asiņaina iznākuma.

Taču apdomājiet šo mācību, ko Cvinglijs guva no āžiem. Viens no viņiem uz brīdi piekāpās otram, un tas noveda pie “win-win” situācijas abiem. Vai tā rīkoties nebūtu noderīgi darba vietas konfliktu novēršanā? Atbalsts šim principam ir atrodams vairākās vietās Bībelē. Šeit ir dažas no lietām, kas Bībelē ir rakstītas par šo jautājumu:

Pazemini sevi, lai tiktu augstāk. Būt gatavam piekāpties otra interešu vārdā nevajadzētu būt vienpusējam ieguvumam. No “pakļaušanās” cits citam labumu gūst abi. Tāpat kā zemūdene paiet zem ūdens, tāpat pakļaušanās nozīmē mērķtiecīgu paiešanu zem otra. “Un esiet paklausīgi cits citam Kristus bijībā.” (Efeziešiem 5:21)

Priekšniekiem un padotajiem vajadzētu piekāpties cits citam. Ierastais biznesa modelis ir tāds, ka priekšnieki parāda savu autoritāti pār tiem, kas viņiem atskaitās, taču labākie vadītāji ir tie, kas darbojas saskaņā ar savu nodarbināto interesēm. “Kalpi, paklausiet saviem laicīgajiem kungiem kā Kristum bijībā un bailēs ar neviltotu sirdi…. Un jūs, kungi, dariet to pašu viņiem; atmetiet draudus, zinādami, ka Kungs debesīs ir tiklab viņu Kungs kā jūsējais …” (Efeziešiem 6:5-9)

Strādājiet ar pazemīgu attieksmi pret līdzstrādniekiem – un Dievu. Pazemīgi attiekties pret citiem tā vietā, lai pieprasītu savas vēlmes, var palīdzēt gūt labumu un atbalstu. „Tāpat, jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem…, lai Viņš jūs paaugstinātu savā laikā.” (1. Pētera 5:5-6). “Toties Viņš dod lielāku žēlastību; tādēļ raksti saka: Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. – Tad nu padodieties Dievam.” (Jēkaba 4:6-7)

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013 /  www.cbmc.lv.