11.10.12

Vajadzība pēc pastāvīga un nemainīga pasaules skatījuma

Kad mana meita Megana man pateica, ka viņa vēlētos kļūt par profesionālu terapeiti (konsultantu), es sākumā nesapratu, ko šīs profesijas pārstāvji dara, kāds labums ir no viņu darbu. Tas bija pirms mēs apmeklējām atvērto durvju dienas Kanzasas Universitātes Medicīnas centra profesionālu terapeitu programmā.

Pirmām kārtām programmas direktore sasveicinājās ar visiem vecākiem un potenciālajiem studentiem un tad turpināja ar paziņojumu, ka profesionāla terapeita darbs ir “atklāt pacienta sapņus un palīdzēt viņiem pārvarēt šķēršļus, lai tos sapņus spētu realizēt”.

Es nevarēju vien nobrīnīties no šī spēcīgās ainas, kas man parādījās acu priekšā, par to kāds iespaids ir profesionālam terapeitam. Programmas direktore noteikti bija laba līdere – viņa varēja aprakstīt ikdienas pienākumus un precīzi aprakstīt, ko profesionāls terapeits dara, taču tā vietā viņa iedvesmoja un iespaidoja studentus ar vīziju, ka viņi varēs mainīti dzīves citiem. Tai pašā laikā šādā veidā viņa radīja entuziasmu vecākos un guva atbalstu no viņiem, iedzīvinot domu, ka viņu lolojumi varētu spēlēt nozīmīgu lomu citu cilvēku dzīvēs.

Bībelē mēs varam lasīt daudz piemērus par sekotāju iespaidošanu ar lieliskas nākotnes vīzijas palīdzību. Piemēram, Piektajā Mozus grāmatā 3-28 Dievs Mozum teica: "Dod Jozuam pavēles, stiprini un drošini viņu, jo viņš šīs tautas priekšgalā celsies pāri un viņš tai dos īpašumā to zemi, ko tu redzēsi." Dievs deva Jozuam ne tikai uzdevumu – viņš deva arī vīziju izraēļu vadīšanai.

Atjautīgs līderis spēj iedvesmot citus, klāstot vīziju, kas padara uzticētos pienākumus daudz lielākus un vērtīgākus nekā tie patiesībā ir. Iespējams, jūs esat dzirdējuši stāstu par kādas celtnieku brigādes mūrnieku, ko kāds garāmgājējs ievēroja veļam granīta bluķi pa ielu. Kad garāmgājējs jautāja, ko viņš dara, mūrnieks atbildēja: “Es ceļu katedrāli.” Šim vīram bija vīzija.

Tas ir izaicinājums mums kā līderiem pasniegt šo vīziju līdzcilvēkiem, ļaut viņiem savu darbu saredzēt kā kaut ko lielāku nekā viņi paši. Tas sākas ar mums pašiem – jūs nevarat iedot citiem to, kā jums pašiem nav, tāpēc mums pašiem vajag būt tai vīzijai, pirms mēs to varam pasniegt kādam citam. Tieši tāpēc es biju tik iespaidots, dzirdot aprakstu, ko tad patiesībā profesionāls terapeits dara.

Mēs tik daudz laika biznesā pavadām, fokusējoties uz galveno, uz pelņas gūšanu, ka bieži vien zaudējam plašāku vīziju. Jūs zināt, kādas preces un pakalpojumus jūs piedāvājat savā uzņēmumā. Bet kāda ir jūsu vīzija – kā bizness var radīt pozitīvas, jēgpilnas pārmaiņas cilvēku, kas ar to saskaras, dzīvēs? Šeit ir divi piemēri no Bībeles:

Dariet skaidri zināmu, ko jūs no viņiem sagaidāt. Kad Jēzus sākotnēji tikās ar saviem nākotnes mācekļiem, Viņam vajadzēja pārliecināt tos atstāt savu darbu kā zvejniekiem. Viņš tiem vienkārši sniedza viņu jaunā darba aprakstu: "Nāciet Man līdzi, Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem." (Mateja 4:19).

Stāstiet, kā var mainīt citu dzīves. Tuvojoties savas dzīves beigām, Jēzus Kristus saviem sekotājiem skaidri pateica, ko Viņš vēlas, lai viņi dara: “Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.” (Mateja 28:19-20).

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012 /  www.cbmc.lv.