17.8.09

MĀCOTIES DZĪVOT ‘SVĪTRIŅĀ’

Manam draugam Ričardam patīk runāt par „dzīvošanu svītriņā.” Ar vārdu „svītriņa” viņš atsaucas uz domu zīmi, kas redzama uz kapakmens un atdala personas dzimšanas un miršanas datumus. Lai arī tā ir ļoti neliela, šī svītriņa būtībā simbolizē visu, kas noticis konkrētā cilvēka dzīvē starp šiem diviem datumiem.

Iedomājieties, ja varētu savu svītriņu palielināt tā, lai ir iespējams apskatīt visu, kas galu galā pilnībā aptver jūsu dzīvi. Vai jums liekas, ka jūs būtu apmierināts ar redzēto?

Par laimi, kamēr vien mēs turpinām elpot, mēs turpinām arī noteikt, kādus notikumus, rīcības, sasniegumus un attiecības mūsu „svītriņa” sevī ietvers. Mēs nevaram mainīt to, kas jau ir pagātnē, taču mēs varam veidot savu tagadni un noteikt kursu, pie kāda mēs gribētu pieturēties nākotnē.

Jautājums ir, kā lai mēs vislabāk izmantojam to, kas ir palicis no tās sīkās svītriņas, kas kādu dienu simbolizēs mūsu dzīves kopumu? Kā mēs varam zināt, vai mēs būsim apmierināti ar to, ko tā attēlo – mūsu aroda centienus, mūsu attiecības ar ģimenes locekļiem un draugiem, mūsu personīgos sasniegumus, mūsu vērtības un prioritātes, pat mūsu izklaides aktivitātes?

Ir daudzi ceļi, kā šiem jautājumiem pieiet, taču viens, kuru ieteiktu es, ir konsultēties ar Bībeli un apsvērt tās gudrību, kura gadsimtu laikā ir palīdzējusi neskaitāmiem miljoniem cilvēku. Šeit ir tikai daži no pamatiem – pieejot virspusēji – no tā, ko tā piedāvā „dzīvošanai svītriņā.”

Dzīvojiet ar ilgtermiņa perspektīvu. Pārlieku bieži cilvēki apsver tikai īslaicīgo ieguvumu, gan apejoties ar naudu, formulējot biznesa lēmumus vai pieņemot personīgus lēmumus. Ilgtermiņa perspektīva nozīmē skatā paturēt beigas pat tad, kad tās mūsu skatā neiekļaujas. Tas palīdz tikt cauri grūtiem laikiem, nekompromitējot mūsu personīgās vērtības. “Jo mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā” (2. Korintiešiem 5:7).

Tiecieties pēc izcilības visā, ko jūs darāt. Vai nebūtu skumji atskatīties uz savu dzīvi un atskārst, ka jūs nekad necentāties visu darīt tik labi, cik vien jūs to spētu – jūsu darbā, jūsu attiecības, pat jūsu hobijos? Ja jūs tiecaties pēc izcilības, cenšoties visu darīt, cik vien labi iespējams, jums būs daudz mazāk nožēlas. “Visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari…” (Salamans mācītājs 9:10).

Strādājiet no sirds un ar pareizu motivāciju. Mums visiem mūsu darbos ir nepieciešama kaut kāda motivācija, vai nu tā būtu algas palielināšana, personīga atzīšana, paaugstinājumi, vai personīgu sasniegumu sajūta. Ja mēs tiecamies apmierināt visaugstāko standartu – to, kuru ir ieviesis Dievs – mūsu atalgojums būs pat vēl lielāks. “Bet labprāt kalpodami, it kā tas būtu jādara Tam Kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka ikviens, ja tas dara ko labu, to pašu mantos no Tā Kunga, vai viņš būtu vergs vai brīvais…” (Efeziešiem 6:7-8).

Meklējiet iespēju palīdzēt citiem. Biznesa cilvēki un profesionāļi saprot ieguldījumu nozīmi. Bet vislielākais ieguldījums tiek veikts cilvēkos – vai nu materiāls, laika, enerģijas, gudrības, erudīcijas vai garīgs – lai tiem palīdzētu dzīves ceļojumā. “No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka Viņš Savu dzīvību par mums ir atdevis; tad arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem. Bet kam ir laicīga manta un viņš redz savu brāli ciešam trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā?” (1. Jāņa 3:16-17).

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC Latvija, Copyright 2009 /  www.cbmc.lv