17.8.09

ATŠĶIRĪBU VEIDO ATTIEKSME

 Šī brīža ekonomiskā vide ir nostiprinājusi manu pārliecību par pareizas attieksmes svarīgumu. Biznesa līderiem ir pāris varianti, kuriem sekot šajā ekonomikas juceklī. Viņi var izvēlēties pastiprināt recesiju, pārtraucot mēģinājumus panākt izaugsmi un samazinot uzņēmumu, vai arī uzskatīt šā brīža situāciju par iespēju.

Šie vadītāji un viņu kompānijas var gūt panākumus vai arī nē atkarībā no tā, kā viņi reaģēs, kāda būs viņu attieksme un rīcība. Esmu novērojis, ka biznesa līderi, kuri, šķiet, vislabāk pārdzīvo vētras, ir tie, kuri noliek uztraukumus un bažas malā, tā vietā satverot iespēju enerģiski veidot jaunu biznesu. Daudzos gadījumos, kas zudis ir zudis, bet paliek iespēja ļoti daudz iegūt.

Bībelē Jaunajā Derībā, vēstulē Filipiešiem 4:6-7 mācīts: "Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū."

Acīmredzams, ka laikā, kad akciju tirgus dara visu, lai izveidotu „amerikāņu kalniņus”, un produktivitāte un pārdošana samazinās, teikt „neuztraucieties” un stāvēt pāri uztraukumiem ir divas dažādas lietas. Bet svarīgākais šajā mācībā ir lūk, kas – mums nav jāuztraucas ne par ko, bet jātic Dievam, sūtot Viņam savas lūgšanas, rūpes un vajadzības.

Atslēgas punkts ir ticība un uzticēšanās, ka Dievs visu kontrolē un mūsu vajadzības ir Viņa sirdī. Ja jūs tam neticat, tad būs grūti piedzīvot Dieva pārpasaulīgo mieru, kas pārspēj visu saprotamo. Galu galā mēs vēlamies saprast kā Visuvarenais varēs visu vērst Viņa cilvēkiem par labu, it īpaši, kad ārējie apstākļi norāda uz tā neiespējamību.

Tā ir dzīve ticībā. Ticība pat tad, kad lietas šķiet neiespējamas. Uzticēšanās pat tad, kad viss cits, kam esam ticējuši un uzticējušies, mūs ir pievīlis. Pamatu pamats ir tas, ka Dievs ir pastāvīgs un uzticams. Vēstulē Ebrejiem 13:5, Viņš apsola: “Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu.”

Mēs varam ar pārliecību teikt: “Tas Kungs ir mans palīgs, es nebīšos! Ko cilvēks man darīs?” (Ebrejiem 13:6). Kāpēc? Tāpēc, ka divus pantus tālāk ir teikts: “Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi” (Ebrejiem 13:8). Neatkarīgi no ārējiem apstākļiem, neatkarīgi no tā, cik nenoteikta ir un būs ekonomiskā situācija, Dievs ir te, kopā ar mums, laikā, kad tas visvairāk nepieciešams.

Vēstulē Filipiešiem apustulis Pāvils uzsver pareizas attieksmes svarīgumu. Pēc aicinājuma neuztraukties, viņš raksta: “Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet!” (Filipiešiem 4:8).

Ja jums darbā ir grūti atrast mieru, apstājaties un pārdomājiet Pāvila vārdus, tāpat kā apsolījumus vēstulē Ebrejiem. Pozitīva attieksme kopā ar lūgšanām, pateikšanos un mieru ir daudz labāka par uztraukšanos.

Autors: Riks Bokss

Latviešu valodas tulkojums CBMC Latvija, Copyright 2009 / www.cbmc.lv