18.2.09

LĪDZJŪTĪGS VADĪTĀJS

Pirms kāda laika es lasīju iedvesmojošu stāstu par prominentu korporācijas vadītāju, kurš vadīja ar savu piemēru; tas bija Rodžers Enriko, bijušais PepsiCo izpilddirektors. Viņš brīvprātīgi vairākus gadus samazināja savu [gada] algu no 900000 USD uz 1 USD. Tā vietā, lai kabatas piepildītu ar papildus ienākumiem, Enriko izvēlējās savu algu izlietot, lai finansētu PepsiCo nodarbināto strādnieku bērnu izglītošanu.

Esmu pārliecināts, ka šis vadītājs un viņa ģimene nebadojās. Iespējams, ka viņam bija ieņēmumi no investīcijām. Bet laikā, kad lasām par augsta līmeņa korporāciju vadītājiem, kuri aizgūtnēm pieņem vairāku miljonu bonusus, kamēr viņu vadītās kompānijas deklarē ikgadējus zaudējumus, dzirdēt par vadītāju, kurš labprātīgi atsakās no būtiska atalgojuma ir gan pārsteidzoši, gan iepriecinoši.

Šāds došanas veids, dot devīgi tiem, kuriem nepieciešama palīdzība, ir kreatīvs un efektīvs. Darbinieki, redzot šādu līderi, kurš izrāda nesavtību un rūpes par viņiem, kad tas ir nepieciešams, ir gatavi pielikt papildus pūliņus.

Piemērs ar Enriko atspoguļo Dieva pavēli izraēliešiem, kuru Viņš deva 3. Mozus grāmatā 23:22 - "Kad jūs nu savu ražu no tīrumiem nopļausit, tad cieši nenopļaujiet visus savu tīrumu stūrus, nedz arī sīki salasiet savas pļaujas nobirušās vārpas, bet lai tās paliek nabagam un svešiniekam,- Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs!"

Šīs rakstu vietas ideja ir tā, ka tā vietā, lai savāktu katru sēkliņu vai graudu (jeb katru santīmu, pārvēršot to monetāros terminos), vadītājam iesaka atstāt kaut ko tiem, kuriem trūkst un kuri no šā atlikuma var gūt kādu labumu. Enriko gadījumā tie bija 900000 dolāri, kuri tika doti strādnieku dzīves uzlabošanai, lai palīdzētu viņu bērniem piepildīt vēlmi izglītoties.

Cita Bībeles rakstu vieta runā par nepieciešamību stingri rēķināties ar citu vajadzībām: “Ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām.” (Filipiešiem 2:3,4).

Dievs zina, ka maznodrošinātajiem nepieciešama palīdzība, un Viņš pavēl būt devīgiem. Dažādos veidos Bībelē Dievs atkārtoti apliecina, ka nabadzīgajiem un tiem, kuri ir trūkumā, nepieciešama resursiem apveltīto palīdzība. Vai jūs varat gūt labumu no Enriko piemēra?

Kā jūs šodien savā darba vietā varat iekļaut devīgumu? Ko jūs plānojat darīt ar tiem ekstra resursiem, kurus Dievs jums ir devis? To nav grūti izdarīt – ir tikai jāpalūkojas apkārt. Kā Salamana pamācībās 27:23 teikts: “Uzraugi savus sīklopus un rūpējies par saviem ganāmiem pulkiem,

Bet kādu labumu jūs iegūsiet? Jums gandarījumu dos apziņa, ka esat bijuši līdzcietīgi un iejūtīgi pret tiem, kuri strādā jūsu labā. Un jūsu attieksme pret viņiem tiks atalgota. Jeb kā teikts Rakstos: “Tavi jēri tevi ģērbj, un tavi āži tev sagādā naudu, par ko nopirkt tīrumu, tev pietiek kazas piena tavai barībai, tava nama ļaužu uzturam ...” (Salamana pamācības 27:26-27).

(Autors: Riks Bokss)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2008 / www.cbmc.lv