9.3.08

Kā gūt labumu no pārmaiņām

Pasaule vienmēr atradusies kaut kāda veida pārmaiņu procesā. Bet tas, ar ko pārmaiņas 21. gadsimtā atšķiras no pārmaiņām pirms 50 gadiem, ir, piemēram, to norises ātrums, intensitāte un neparedzamība:

Lietas šodien mainās ātrāk. Tehnoloģijas nodrošina ātruma pieaugumu. Piemēram, produktu nomaiņa tirdzniecībā ir arvien straujāka. Ik dienas parādās jauni modeļi, jaunas metodes un jauni paraugi.

Lietas šodien mainās būtiskāk. Pagātnē, piemēram, uzņēmumi spēja saglabāt konkurētspēju vienkārši paplašinot savu darbību. Šodien nepieciešamas liela mēroga izmaiņas.

Lietas šodien mainās neprognozējami. Lielai daļai šodienas pārmaiņu nav modeļa. Prognozēšana un ilgtermiņa plānošana ir ļoti riskanta. Mēs nevaram garantēt, ka kaut kas būs tieši tāpat kā iepriekš. Iespējams, vienīgais pieņēmums, kuru mēs droši varam izteikt un tam gatavoties, ir – pārmaiņas būs!

Šajā laikā, lai gūtu panākumus, nepieciešams kas vairāk, nekā tikai pielāgoties pārmaiņām - jums no tām jāgūst labums! Katra pārmaiņa jums jāuzlūko nevis kā drauds, bet gan kā maskēta iespēja. Tā kā jūs nevarat apturēt izmaiņas, jums jāiemācās tās izmantot savā labā!

Lūk, trīs padomi no Bībeles, kurus varam attiecināt uz izmaiņām:

1. Uzturiet pozitīvu attieksmi pret pārmaiņām! Lai arī ne visas pārmaiņas ir labas, mums ir tiesības izvēlēties, kā pret tām attiekties. Pārmaiņas, pat ja tās ir negatīvas, var būt sabiedrotais – ja jūs protat no tām gūt labumu. Tāpēc mēģiniet domāt pozitīvi un katrā pārmaiņā saskatīt slēpto iespēju. “Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet!” (Fil. 4:8)

2. Nekad nepārtrauciet mācīties! Nekad neiedomājieties, ka ziniet par kaut ko visu. Esiet pazemīgs, un jūs būsiet pārsteigts, no kā jūs varat mācīties – no klientiem, ienaidniekiem, darbiniekiem, konkurentiem, draugiem un pat bērniem. “Sapratīga sirds iemanto gudrību, un gudra auss meklē atzīšanu.” (Salamana Pamācības 18:15) [Tas pats citā tulkojumā - "

Gudrs cilvēks vienmēr ir atvērts jaunām idejām. Patiesībā viņš tās meklē”].

3. Esiet elastīgs! Pirms tika izgudrotas stikla pudeles, vīnu pildīja ādas maisos. Tiem novecojot, maisi zaudēja elastību, kļuva trausli un jaunais vīns, turpinot fermentāciju, tos saplēsa. Jēzus reiz teica: "

... neviens jaunu vīnu nelej vecos ādas traukos." Bet jauns vīns jālej jaunos traukos. ” (Marka 2:21-22). Tas nozīmē – sastopoties ar pārmaiņām, mums ir jāpiemērojas, vai arī mēs pārsprāgsim!

(Autors: Riks Vorens)