25.2.13

Mācīšanās no citu kļūdām

“Kāpēc tu vēlies, lai tev būtu padomdevējs?” Šādu jautājumu es uzdevu jauneklim, kas sēdēja man iepretim pie galdiņa vietējā restorānā. Kāds mūsu kopējs draugs Todam bija ieteicis satikties ar mani pēc tam, kad viņš bija izrādījis interesi atrast cilvēku, kas varētu sniegt viņam padomus gan privātajā, gan profesionālajā dzīvē.

Viņa atbilde mani pārsteidza: “Es vēlos mācīties no jūsu kļūdām.” Es smaidīju, domājot, ka, lūk, šeit ir jauns cilvēks, kurš ir sapratis gudrību, ka nav obligāti jāmācās tieši no savām kļūdām un lēmumiem. Jūs varat mācīties arī no cilvēkiem, kas jau ir gājuši to pašu ceļu, ko jūs, un jūs varat sev gūt labumu no tā, ko viņi ir piedzīvojuši savos pārbaudījumos un kļūdās.

Kā izrādījās mūsu starpā nebija tīri viens pret viens attiecības, jo viņam jau bija cilvēki, kas līdzīgā veidā sniedza padomus. Tā kā daudziem jaunekļiem pietrūkst pat viena, kas palīdzētu, es secināju, ka Todam palīdzības bija diezgan. Taču viņa atbilde mani rosināja atcerēties daudzās reizes, kad es biju darījis tā – mācījies no kļūdām, par kurām man stāstījuši citi, un arī veiksmes stāstiem.

Man nebūtu šodien degsmes palīdzēt citiem efektīvi iesaistīt savu ticību darbā, ja nebūtu bijuši cilvēki, kas man parādīja, kā tas darāms. Viņi man godīgi un patiesi stāstīja par reizēm, kad viņi kļūdījušies, pakļaudamies vēlmei saīsināt ceļu, lai sasniegtu mērķus, tai pašā laikā saprazdami, ka tas bijis godīgu principu pārkāpums.

Taču tieši caur šādām neveiksmēm viņi apzinājās, cik svarīgi ir noteikt robežas, lai apliecinātu savu godīgumu un izcilību pirms nonākšanas pie lēmuma pieņemšanas. Viņi man iemācīja, ka smagus lēmumus ir pieņemt vieglāk, ja tie tiek pieņemti jau ilgi pirms krīzes.

Šādi cilvēki man arī mācīja par saviem pārbaudījumiem, neveiksmēm un veiksmēm tādās jomās kā laulība, bērnu audzināšana, operēšana ar finansēm, dusmu un citu emociju savaldīšana un seksuāls vilinājums. Man arī ir bijusi tā privilēģija mācīties no citu kļūdām.

Bībele piedāvā daudz stāstu par rakstura pārbaudījumiem cilvēkiem, kas tiecās sekot un kalpot Dievam, taču piedzīvoja klupienus savā ceļā. Es šos stāstus uzskatu par ļoti iedvesmojošiem ne tikai tāpēc, ka tādējādi var uzzināt par viņu kļūdu detaļām, bet gan arī tāpēc, ka var saprast – Dievs nepieprasa perfekciju, Viņš prasa sirsnīgu vēlmi sekot Viņam un būt gatavam nožēlai neveiksmīgos brīžus. 1. Korintiešiem 10. nodaļā vien divos pantos ir pasniegta lieliska doma:

Izprotiet citu cilvēku kļūdas un apzinieties tās. Ir tāds teiciens, ka, ja mēs nemācamies no vēstures, tad mums ir lemts to atkārtot. Draugi un kolēģi var būt slikta ietekme tikai tad, ja mēs sev atļaujam atkārtot viņu nepareizās darbības. “Un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums…” (1. Korintiešiem 10:11)

Nepārvērtējiet savus spēkus. Mācoties no citu kļūdām, viena no priekšrocībām ir tā, ka mēs varam saprast, ka varam pieļaut tādas pašas kļūdas. Ja mēs esam pietiekami gudri, mēs varam veikt sagatavošanos pasākumus, lai izvairītos no tā. Cits teiciens vēsta, ka “unce sagatavošanās ir vērta mārciņas ārstēšanās”. “Tādēļ, kas šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt!” (1. Korintiešiem 10:12)

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013 /  www.cbmc.lv.