11.2.13

5 ‘P’ ētisku lēmumu pieņemšanai

Pirms kāda neilga laika es biju liecinieks autora un oratora Lī Strobela lieliskajai runai, ko viņš nosauca par “5 ‘P’ ētiskai lēmumu pieņemšanai”. Es nolēmu, ka viņa domas būtu noderīgi izklāstīt arī “Monday Manna.”

Pirmais P, ko viņš pieminēja savā runā bija nolūks (angļu val. purpose). Pieņemot lēmumu, ir svarīgi atcerēties to, kāds ir jūsu nolūks. Ja tas ir pelnīt naudu, tad visticamāk jūs pieņemsiet lēmumu nepareizi. Taču, ja nolūks būs balstīts uz tām mācībām, kas atrodamas Bībelē, tad jūsu lēmums nesīs pavisam savādāku rezultātu.

Kā 1. Korintiešiem 10:31 mācīts: "Tāpēc, vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu." Visam, ko dara Jēzus Kristus sekotāji, vajadzētu būt ar nolūku slavināt Dievu. Ja tas kļūst par vadmotīvu ētiskiem lēmumiem, tad grūtie lēmumi darbā šķiet vieglāki.

Otrs P, par ko Strobels runāja, bija lūgšanas (angļu val. prayer). Viņš uzsvēra lūgšanu nozīmi sarežģītu lēmumu pieņemšanā, tiecoties pēc padoma un zināšanām. Strobels uzskata, ka lūgt vajadzētu arī, lai nostiprinātu morālo pārliecību un drosmi izdarīt pareizo rīcību. Bieži vien mēs zinām, kāda tā ir, taču mums pietrūkst drosmes to izdarīt.

Jēkaba 1:5 mācīts: "Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots." Nākamreiz, kad saskaraties ar ētisku dilemmu, sekojiet Strobela padomam un lūdziet pamatīgi pēc Dieva gudrības, un ticiet, ka Viņš to sniegs.

Trešais P Strobela sarakstā bija principi (angļu val. principles). Viņš mudināja klausītājus pieņemt lēmumus, pārbaudot, cik ļoti risinājums saskan ar Bībelēm paustajām mācībām. Viņš teica, ka 50 procenti ētisku lēmumu ir balstīti uz sajūtām. Tādas sajūtas kā bailes, iekāre vai dusmas var novest pie sliktiem spriedumiem. Nopauzēšana, lai izvērtētu saskaņu ar Bībeli, ir daudz produktīvāka.

Psalmā 119:9 mācīts: "Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? Kad turēsies pie Taviem vārdiem." Kad jūs saskaraties ar ētiskām dilemmām, neļaujiet sajūtām valdīt pār jums. Ieturiet pauzi, lūdziet un meklējiet palīdzību Dieva Vārdā.

Strobela ceturtais P bija cilvēki (angļu val. people). Nepieņemiet smagu lēmumu vienatnē. Gudru un uzticamu cilvēku iesaistīšanai šajā procesā ir vairākas priekšrocības, ieskaitot labu padomu saņemšanu, tādējādi ļaujot jums būt caurspīdīgākam un sadalot atbildību. Ilgu laiku es vadīju mazu grupu, kuras sastāvā bija uzņēmumu vadītāji. Bieži vien, lai kāds bija jautājums, mēs spējām atrast kādu, kam bija atbilstošas zināšanas, lai spētu pieņemt gudru lēmumu.

Salamana Pamācībās 15:22 mācīts: "Kur padoma nav, tur nodomus neizved galā, bet, kur ir daudz padomdevēju, tur tie piepildās." Būt līderim dažkārt var būt vientuļi, bet tam tā nevajadzētu būt. Saskaroties ar sarežģītu lēmumu, ļaujiet arī citiem cilvēkiem iesaistīties šajā procesā.

Piektais un pēdējais P bija populārais viedoklis (angļu val. popular opinion). Strobels to uztvēra savādāk. Viņš ieteica, saskaroties ar grūti lēmumu, izdomāt, kāds varētu būt populārais viedoklis un tad darīt pretējo. Dievu neuztrauc, ko domā vairākums.

 

Jesajas 55:9 Dievs māca: "Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām." Lēmumi, kas balstīti uz populāro viedokli, var būt drausmīgi. Esiet drosmīgi un, ja nepieciešams, izvēlaties Dieva pretējo ceļu, kā ieteica Strobels.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013 /  www.cbmc.lv.