10.4.12

Dieva bagātīgās labvēlības pieredzēšana

Mana drauga Lerija uzņēmums pieder industrijai, ko jūtami iedragājusi pēdējo gadu ekonomiskā krīze. 2009. gada sākumā viņa kompānijas aplēses uzrādīja iespējamību, ka gads tiks beigts ar 40 000 dolārus lieliem zaudējumiem.

Izmisis un noguris Lerijs sasauca kopā vadību un ierosināja veltīt kādu laiku lūgšanām. Tā kā visi bija ticīgi, viņi piekrita. Viņi bija darījuši visu,  ko vien varēja iedomāties, taču rezultāti nebija ne tuvu viņu optimistiskajām cerībām. Bija īstais laiks griezties pie Dieva,  lai lūgtu pēc Viņa gudrības, vadības un pārraudzības.

Lerijs neveltīja Dievam izstrādātu, svēti-skanošu lūgšanu. Viņš lūdza vienkārši un no sirds: “Kungs, 1 dolāru – vai vari mums dot kaut vienu dolāru peļņas šogad? Mums vajag Tavu palīdzību.” Jau pēc mēneša Lerijs ar savu komandu bija pilni apbrīnas, redzot Dieva pārraudzības sekas. Pēc visu aprēķinu noslēgšanas izrādījās, ka mēnesis pabeigts ar 21 000 dolāru lielu peļņu. Daudz vairāk nekā 1 dolārs, ko Lerijs bija pazemīgi lūdzis. Un tas bija paveikts tādā veidā, kā to varētu vienīgi Dievs.

Kad jūs pēdējo reizi lūdzāt par kaut ko, kas nepieciešams tieši jūsu uzņēmumam vai darbam? Pārāk bieži mēs izmantojam lūgšanu kā pēdējo salmiņu, kā alternatīvu tad, kad nekas cits neizdodas. Un Dievs palīdz tādās reizēs, kā es to esmu pieredzējis gan pats, gan novērojis citu biznesa un profesionālās vides cilvēku lokā, ko es zinu. Bet mums nav jāgaida, lai lūgtu, kamēr apstākļi paliek drausmīgi.

Psalmā 145:6-7 izraēļu ķēniņš Dāvids par Dievu sludināja tā: "Ļaudis runās par Taviem lieliskajiem darbiem, un es sludināšu Tavu varenību. Tavas lielās lēnības piemiņu teiktin teiks un Tavu taisnību slavēs ar dziesmām."

Citviet Vecajā Derībā Dievs saka, ka Viņš grib, lai sekotāji paļautos uz Viņu gan personiskā, gan profesionālā ziņā: “Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas” (Jeremijas 33:3). Un Jaunajā Derībā, it kā apliecinot, ka Dievs gadsimtu laikā nav mainījies, mums stāsta: “... darbodamies mūsos ar Savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam” (Efeziešiem 3:20).

Kad Lerijs un viņa komanda pazemīgi lūdzās todien, viņi to darīja vienkārši ticībā, nenojaušot, kā Dievs atbildēs uz viņu lūgšanām. Lerijs kopš tā laika ir vienmēr sludinājis Dieva labsirdību.

Kad biznesa un profesionālās vides vadītāji kaļ plānus un veido stratēģijas, viņi bieži domā par resursiem – personālu, aprīkojumu, apmācībām, kapitālu, pircēju bāzi, kredītlīnijām. Bet viņi reti apsver pašu varenāko resursu no visiem - Dieva labestību, ticību, mīlestību, svētību un žēlsirdību – resursu, kas ilgojas kļūt par svarīgu daļu mūsu ikdienas darbā.

Kā Lerijs un viņa komanda atklāja, Dievs nepārprotami ir šeit. Viņš uzklausa mūsu lūgšanas un vēlas demonstrēt, ko tieši Viņš var izdarīt – bieži vien jau pēc tam, kad visi pārējie resursi ir izsmelti. Par kādām vajadzībām vai problēmām, ar ko jūs saskaraties šodien, jums vajag pavēstīt Dievam lūgšanā?

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012 /  www.cbmc.lv.